บทความตื่นรู้

บทความตื่นรู้

บทความความรู้เกี่ยวกับการตื่นรู้ และบทความสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการตื่นรู้

โลกหลังโควิด – โลก 7 N ‘โควิด-19’ ป้องกันการเกิดสงครามโลก สู่ทิศทางใหม่

ประเวศ วะสี : วิกฤติโควิด-19 สั่นสะเทือนโลกทั้งใบ ทุกมิติ ข้ามชาติ ข้ามศาสนา ข้ามลัทธิอุดมการณ์ ข้ามเผ่าพันธุ์ ก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ระดับโลก เดิมแม้รุนแรงขนาดทิ้งระเบิดปรมาณูที่ประชาชนลูกเด็กเล็กแดงตายทันทีเป็นแสนคน ก็ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกที่ใหญ่พอ

Read More »

ผีเสื้อตัวหนึ่ง

การตามหาไม่ใช่หนทาง จงปลูกดอกไม้ แล้วฉันจะมาหาเธอเอง ไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก ปลูกมันที่บ้านของเธอนี่แหละ

Read More »

สิ่งนั้น

ความจริงสูงสุดก็ดี ความดีสูงสุดก็ดี ความงามสูงสุดก็ดี พบได้ที่ไหนหนอ?
ย่อมพบได้ที่ใจของเราเอง เพราะมันไม่เคยดำรงอยู่นอกใจของเราเลย

Read More »
แสงหนึ่งเดียวกัน

แสงหนึ่งเดียวกัน

แสงหนึ่งเดียวกัน ผลงานรวมเล่มของนักเขียนหนุ่มสาว ผู้ปรารถนาบอกกล่าวสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็น ว่าจักรวาล โลก

Read More »

ดุจพระถังซัมจั๋งไทย

คำนิยม โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี จาก หนังสือปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร หัวใจของการภาวนาเพื่อความรู้แจ้ง
โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

Read More »

ก๊อต จิรายุ ชวนเปิดประสบการณ์ ‘หัวใจตื่นรู้’ ชมสารคดีค้นหาความหมายแท้จริงของชีวิต

“ผมเคยคิดว่าผมมีความรู้เป็นพื้นฐาน มีรถ มีบ้าน มีเงินทอง แต่ทำไมถึงยังรู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกไม่มีความสุข จนต้องมาตั้งคำถามว่าท่ามกลางสิ่งต่างๆที่ผมมีในชีวิต ความสุขมันอยู่ตรงไหน? ทำไมเรายังทุกข์? หรือจริงๆแล้วปัจจัยภายนอกมันไม่ได้มีผลกับความสุข?”

Read More »

ร่วมสร้าง ‘ชุมชนแห่งความตื่นรู้’ ขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ที่ดำเนินการมาตลอดปี พ.ศ. 2562 และยังเดินหน้าต่อไป เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ให้ผลิบานขึ้นในสังคม เชื่อมโยงผู้คนให้เกิดขึ้นเป็นชุมชนเล็กๆที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ ให้ทุกชีวิตสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

Read More »

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า ผู้กำกับโฆษณาชื่อดัง กับ พระไพศาล วิสาโล มาพบปะเพื่อสนทนาพูดคุย ตอบข้อสงสัยของทางโลกด้วยทางธรรม ส่งต่อข้อคิดดีๆแก่สังคมไทยในวันที่ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจโควิด-19

Read More »
covid

โควิดกับการตื่นรู้

โควิดกับการตื่นรู้ณัฐพงศ์ อินต๊ะริด ก่อนหน้านี้ เราใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุข บนบาทวิถีแห่งความเร่งรีบ

Read More »
ติช นัท ฮันท์

โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉันที่แท้จริง

โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉันที่แท้จริงติช นัท ฮันท์ อย่าพูดว่าฉันจะจากไปในวันพรุ่งนี้แม้แต่วันนี้ ฉันยังคงกำลังเดินทางมาถึงดูให้ลึกสิ

Read More »

เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง

เราและสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ มีแต่อาการรู้ ไม่มีผู้รู้ หลอมรวม สืบต่อกัน เหลือเพียงความว่างเปล่า

Read More »
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ – 3/3

ความตั้งใจคือผมอยากทำงานที่ช่วยให้คนกลับมาพบเจอใจที่แท้จริง มาหาตัวเราที่แท้จริง ธรรมะในตัวเอง หรือเรียกว่าการ ‘ตื่นรู้’ ก็ได้

Read More »
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ – 2/3

การบวชครั้งที่ 2 เหมือนไปพักร้อน ตอนนั้นมองว่าบวชที่ไหนก็ได้ ตอนนั้นเราพอมีความเข้าใจ มีวิธีปฏิบัติภายในตัวเองแล้ว แตกต่างจากรอบแรกที่ยังไม่ค่อยรู้อะไร

Read More »
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ – 1/3

ผมไม่โหยหาการปลีกตัวลางานไปปฏิบัติธรรม เพราะความรู้ตัวนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่มีสติรู้ตัว มันเปลี่ยนโลกทั้งโลก ชีวิตทั้งชีวิต ทุกขณะในทุกที่คือสถานปฏิบัติธรรมดีๆ นี่เอง

Read More »

ทุกมรรคสู่หัวใจแห่งหนึ่งเดียว

บทความที่จะชวนให้คุณมองเห็นความเหมือนในความต่างในหลากหลายศาสนาและนิกายในโลกนี้ ที่คล้ายดั่งเป็นเส้นทางสู่การเข้าถึงความเป็นจริง

Read More »

จังหวะประจักษ์ความจริง…ของรพินทรนาถ ฐากูร

บทเพลงที่ท่านเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ธรรมประจักษ์เช่นที่ยกมาดังกล่าว “เป็นการเปิดเผยธาตุแท้ภายในออกมาเป็นครั้งแรก เป็นการฉลองการเปิดทวารอันหนึ่ง และเป็นการบรรลุอนันตภาวะภายในอันตภาวะ”

Read More »

เราจะเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไร? …แนวทางไหนดี?

คำถามที่ผมมักได้รับก็คือ จะเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไร? และจะปฏิบัติในแนวทางไหนดี? อาจจะเป็นเพราะว่าหลายท่านเห็นผมโพสต์คำสอนทั้งของ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกส์ ฯลฯ

Read More »

ความเห็นอันถูกต้อง : ชุนริว ซุสุกิ

ความเห็นอันถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของเรา และการมีความเห็นอันถูกต้องนี้ก็คือการเข้าใจในเหตุและผล – อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือทุกข์ ด้วยการเริ่มต้นจากความเห็นอันถูกต้อง เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆดังที่มันเป็น…”

Read More »
lightening

ความว่างเปล่า : ชุนริว ซูซูกิ

เพราะสรรพสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ล้วนไม่มีตัวไม่มีตน เป็นของว่างเปล่า ตั้งอยู่ไม่ได้ถาวรและสร้างทุกข์ทั้งสิ้น

Read More »

กุญแจสำคัญสู่ความเป็นหนึ่งเดียว

Oneness หรือ “ความเป็นหนึ่งเดียว” นี้
สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่อาจหาคำนิยามที่ครอบคลุม
ในทุกมิติได้เลย ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด
ความเป็นลบบวกและค่ากลางของธรรมชาติ
พลังงานคู่ขนานในทุกมิติ ทั้งในความมีและความว่าง
อันเป็นอนันต์ ทั้งผู้รู้ สิ่งที่ถูกรู้ กลไก
และภูมิปัญญาของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งใบไม้ในกำมือ ทั้งใบไมในป่าน้อยใหญ่
หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งอดีตและอนาคต
ที่กำหนดหยั่งลงสู่ปัจจุบัน

Read More »

การยอม คือ หัวใจของวิปัสสนาและการปล่อยวาง

การยอมเป็นหัวใจของวิปัสสนา
ที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุด
มันช่วยสร้าง “สำนึกใหม่”
สำนึกของการสละออก
สำนึกของการปล่อย การวาง
ยอมสละความรู้สึกนึกคิด
ยอมยุติเรื่องราวที่จมทุกข์
โดยกลับมา “รู้เนื้อรู้ตัว”
อย่าง “ตรงไปตรงมา”

Read More »

การยอมรับ คือ การศิโรราบ

เมื่ออยากได้ก็ต้องเสีย
เมื่อยึดว่าเป็นผู้ให้ก็ต้องกลายเป็นผู้รับ
เมื่อมีตัวตนก็ต้องแบก ก็ต้องทุกข์

Read More »

การตื่นรู้คืออะไร โดย พระไพศาล วิสาโล

ความหมายเบื้องต้นของการตื่นรู้คือ การมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม เพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะอยู่ในความหลง หลงเข้าไปในความคิด หลงเข้าไปในอารมณ์ ซึ่งทำให้เราไม่ต่างจากคนหลับหรือคนละเมอ

Read More »

I Love You, but I Don’t Need You

ชีวิตจะอิสระแค่ไหนถ้าคุณรู้ว่าความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับใครหรือสิ่งใด

Read More »
vibasna meditation

12 เหตุผลที่ทำให้ชาวพุทธหลายคนไม่สามารถเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติภาวนา โดย พศิน อินทรวงค์

การเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ของสนุก พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือ ทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นที่มาแห่งทุกข์ทั้งมวล

Read More »
The 10 Fetters สังโยชน์ 10

10 สุดยอดพันธนาการแห่งจักรวาล

ครื่องจองจำมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลดังที่กล่าวมาข้างต้น คือ “สังโยชน์ 10” หมายถึง เครื่องร้อยรัด 10 ประการ ที่ผูกมัดจิตใจให้เกิดการเวียนตายเวียนเกิด หรือวัฏฏะ อันไม่รู้จบ

Read More »
morning

ชีวิตที่ตื่นแล้ว

ชีวิตที่ตื่นแล้วธรากร กมลเปรมปิยะกุล ปัจจุบันขณะ มีพลังงานมหาศาล คือ

Read More »
morning sun

ก่อนถึง Moment เปลี่ยนชีวิต

ยังมีโลกใบใหม่บนโลกใบเดิม ใบเดียวกันในโลกเดิม ที่คุณตื่นขึ้นมาทุกเมื่อเชื่อวัน เพียงคุณอาจยังไม่รู้วิธีมองเห็น และเข้าถึงโลกใบนั้น

Read More »
leaf

อรุณรุ่งแห่งการตื่น

การตื่นรู้ เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่เกิดจากการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความจริง ตามธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด

Read More »

สารบัญบทความทั้งหมด | Table of Contents