วิชาภายใน – Inner Learning

เมื่อโลกหมุนเร็วและชีวิตก็ผลักให้เราก้าวไปข้างหน้า รายการ “วิชาภายใน” จะพาคุณมารู้จักกระบวนการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากภายในจิตใจ ผ่านประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบต่างๆ และมีแง่มุมแนวคิดจากกระบวนกรหลากหลายท่านที่จะมาเล่าให้เราฟังอย่างเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง ทำให้เห็นว่าในทุกวันที่เราต้องเดินไปข้างหน้า หากเรารู้จักที่จะกลับมาอยู่และดูแลตนเอง ดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบ้าง ก็อาจทำให้เราเข้าใจความหมายของความสุข และไปต่อกับชีวิตได้อย่างมั่นคงขึ้น