ถึงเพื่อน
ผู้ยังไม่ได้รู้จักกัน
ประมวล เพ็งจันทร์

การตื่นรู้สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ถูกกล่าวขานเล่าสู่กันฟังอย่างแพร่หลายในสังคมข่าวสารยุคปัจจุบัน ประสบการณ์ตื่นรู้ของบุคคลหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับรู้ในวงกว้าง

ปรากฏการณ์ตื่นรู้สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะแม้จะเป็นประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล แต่ก็ได้สะท้อนความหมายทางสังคม ได้ส่งผลกระทบด้านบวกต่อสังคมโดยรวม กล่าวคือแม้จะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล แต่ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในหมู่ชนจำนวนมาก เนื่องด้วยบุคคลผู้ตื่นรู้ได้กระทำให้สังคมประจักษ์ โดยการพลิกเปลี่ยนชีวิตตนเอง จากที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จอันมีความหมายเป็นส่วนตัว แปรเปลี่ยนเป็นความสำเร็จอันมีความหมายเป็นส่วนรวมทางสังคม

บุคคลผู้ตื่นรู้ ได้มองเห็นทุกข์ในใจตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับทุกข์ในใจผู้อื่น เพื่อนร่วมสังคมต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เดียวกัน การมองเห็นผู้อื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เช่นนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

บนเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ไม่มีบุคคลอื่น ไม่มีผู้แปลกแยก แปลกหน้า มีแต่เพื่อนผู้ยังไม่ได้รู้จักกันเท่านั้น ในใจของผู้ตื่นรู้ สรรพสัตว์ทั้งหมดล้วนเป็นเพื่อนผู้ร่วมกระแสธารแห่งธรรมชาติเดียวกัน ผู้ตื่นรู้จะไม่นิ่งเฉยต่อความทุกข์ของเพื่อน เขาตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทำได้อย่างมีพลังและมีความสุข

“One หนึ่งเดียวกัน” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ของ 40 ชีวิต ที่มีความแตกต่างหลากหลายในหนทางของแต่ละท่าน หากแต่เหมือนกันในความหมายที่เธอและเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้ว ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนร่วมสังคมอย่างมีพลังและมีความสุข โดยหลายคนยังอยู่ในสังคมเดิม ๆ ทำกิจเดิม ๆ

เป็นแม่คนเดิม ผู้ตื่นรู้สู่การทำหน้าที่แม่ด้วยใจดวงใหม่

เป็นเพื่อนคนเดิม ผู้ตื่นรู้สู่ความเป็นเพื่อนด้วยใจดวงใหม่

เป็นผู้บริหารคนเดิม ผู้ตื่นรู้สู่การบริหารด้วยใจดวงใหม่

เป็นผู้ปฏิบัติงานคนเดิม ผู้ตื่นรู้สู่การทำงานด้วยใจดวงใหม่

ใจดวงใหม่ที่ทำงานเดิม ๆ กับคนเดิม ๆ อย่างมีพลัง และมีความสุข นี่แหละคือ “ใจตื่นรู้”

ขอเชิญชวนให้อ่าน “One หนึ่งเดียวกัน” ที่ไม่ใช่อ่านเรื่องราวของผู้อื่น 40 ชีวิต แต่อ่านเรื่องราวแห่งชีวิตในใจของเราเองผ่านเรื่องราวของเพื่อน 40 คน เราต่างเป็นเพื่อนร่วมกระแสธารแห่งธรรมชาติเดียวกัน เรื่องราวของเพื่อนทั้ง 40 ชีวิตนี้ เป็นประดุจเสียงเรียกให้เรา “ตื่น” เพื่อตื่นขึ้นมาทำกิจต่าง ๆ ของเราอย่างมีพลังและมีความสุข

ซึ่งการตื่นขึ้นมาทำกิจเดิม ๆ อย่างมีพลังและมีความสุขนั่นแหละ คือความหมายของคำว่า “โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเราเปลี่ยน” เมื่อใจเราสงบ โลกที่เคยสับสนวุ่นวาย กลับกลายเป็นโลกที่เรียบง่ายสงบสุข เมื่อใจเรามีเมตตาธรรม และการุณยธรรม โลกที่เคยพลุกพล่านไปด้วยผู้คนซึ่งแปลกแยกแตกต่าง กลับกลายมาเป็นโลกทั้งผองพี่น้องกัน

“One หนึ่งเดียวกัน” คือเรื่องราวที่ทุกท่านควรได้รับรู้ เพื่อเรียนรู้ความหมายต่าง ๆ ในใจตนเอง เรียนรู้เพื่อให้ได้ประจักษ์แจ้งว่า

“เราทั้งมวล ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน”

 

ประมวล เพ็งจันทร์
28 กรกฎาคม 2562

ที่มา คำนิยมจากหนังสือ ONE หนึ่งเดียวกัน

one altogether collage
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print