จากครู

คลิปสั้นที่รวบรวมช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ ที่เป็นบทสรุป หรือ ข้อคิดที่ครูบาอาจารย์ได้ฝากถึงคนทางบ้านที่ได้ดูคลิปนี้

อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
พระอาจารย์จิตร์ จิตตสํวโร
อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
อาจารย์ถาวร บุญญวรรณ