หนังสือหัวใจตื่นรู้

หนังสือหัวใจตื่นรู้

หนังสือหัวใจตื่นรู้
(พิมพ์ครั้งที่ 3)

หัวใจตื่นรู้ หรือ New Heart New World 3 เป็นหนังสือคู่มือเพื่อการตื่นรู้เล่มแรกของเมืองไทยที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเริ่มหันมาสนใจในการรู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายของชีวิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริงผ่านเส้นทาง 7 ลำดับขั้นของการตื่นรู้ที่เป็นสากล เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง

“หัวใจตื่นรู้” คือ หัวใจของมนุษย์ที่แท้ มีความสุขและเป็นอิสระจากความเห็นผิดและความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของตน เพราะเห็นความจริงของกายใจ ด้วยความหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการเรียนรู้ความจริง และเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้อ่านทุกรุ่นทุกวัย ในการเดินทางเพื่อค้นพบการตื่นรู้ร่วมกัน

เขียนโดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และณัฐนภ ตระกลธนภาส

หนังสือหัวใจตื่นรู้
หนังสือหัวใจตื่นรู้

บางส่วนของคำนิยม
ในหนังสือหัวใจตื่นรู้

พระไพศาล วิสาโล

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทางสู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้  ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์

พระไพศาล วิสาโล

ผมดีใจที่มีคนรุ่นใหม่เขียนหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นพบใจของพวกเขาเอง  เขียนแบบร่วมสมัย จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนและตัวอย่างมากมาย เพื่อให้ผู้อ่านค่อย ๆ เปลี่ยนทีละนิด จากการคิดด้วยสมอง เพื่อไปสู่เส้นทางสายตื่นรู้ที่ใจ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

การอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเชื่อมั่นว่าหนทางแห่งการตื่นรู้มีอยู่ และมีผู้ดำเนินไปบนทางสายนี้มากมาย ท่านมิใช่บุคคลแรก หรือบุคคลสุดท้าย ที่จะเดินไปบนเส้นทางสู่การตื่นรู้นี้ แต่ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ดำเนินไปบนเส้นทางสู่การตื่นรู้นี้ได้โปรดมีศรัทธาที่จะทำให้หัวใจตื่นรู้”

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

คุณอยากลองตื่นที่ใจดูไหมครับ…ถ้าอยาก… ผมขอแสดงความยินดีด้วย เพราะหลังจากอ่านต้นฉบับ New Heart New World 3: หัวใจตื่นรู้  จนจบภายในหนึ่งวันอย่างอิ่มเอม ผมสุดจะภาคภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศที่ได้บอกคุณว่า
นี่คือหนึ่งในหนังสือเพียงไม่กี่เล่มบนโลกใบนี้
ที่จะสอนให้คุณตื่นที่ใจ’…”  

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

Free Download หนังสือหัวใจตื่นรู้ ฉบับ 52 หน้า

สนใจสั่งซื้อได้ทาง