เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พบกันฉันท์เพื่อน We Oneness

Oneness
หนึ่งเดียวกัน คืออะไร?

คำนี้เป็นอีกหนึ่งคำบนโลกนี้ ที่สามารถอธิบาย บรรยาย หรือพรรณนาได้หลากหลาย แต่ละคนจะบอกกล่าวถึงคำนี้ไม่เหมือนกัน การที่จะอธิบายออกมาได้นั้น บางคนอาจต้องอธิบายครบถ้วนสมบูรณ์ทุกศาสตร์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน บ้างกล่าวว่า Oneness คือความรู้สึกบางอย่างที่ทุกคนรู้สึกได้เหมือนกัน เป็นความสุขที่รับรู้ไปพร้อมกัน หรือบางคนก็อาจกล่าวว่า Oneness ไม่มีคำใดสามารถอธิบายได้เลย ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีผิด ไม่มีถูก

ความจริงก็คือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษยชาติเรียกร้องหา Oneness อยู่เสมอ เพียงแต่ใช้คำที่ต่างกันไป เช่น แนวคิดโลกรัฐบาลเดียว สันติภาพ ความสามัคคี ความยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี ความสำร็จ ความรักอย่างไร้เงื่อนไข โลกอุดมคติ อินเตอร์เนต Facebook Blockchain ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนได้รับอิทธิพลจาก Oneness ที่อยู่ส่วนลึกในใจของมนุษย์จนขับเคลื่อนจิตวิญญาณให้เรียกร้อง โหยหา เพื่ออุดความพร่องในใจ เพราะฉะนั้นคงถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทำความเข้าใจ Oneness ไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม

We Oneness คือ ?

โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ดำเนินงานโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) We Oneness ได้ดำเนินโครงการเพื่อคำเพียง 2 คำ นั่นคือ “ตื่นรู้” และ “หนึ่งเดียวกัน – Oneness”  เพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการตื่นรู้นั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาทุกคนไปสู่ Oneness ได้  

คำว่า “ตื่นรู้” ?

มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าจะนำมาตัดสินว่า “ใครหลับ ใครตื่น” หรือสรุปว่า “ใครรู้ ใครไม่รู้” เพราะแท้จริงแล้วการตื่นรู้ ไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนบุคคลเราเขา และไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ตื่นรู้แล้วจะต้องตื่นรู้ในทุกเรื่องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะกิเลสอัตตานั้นซับซ้อน ละเอียดและฉลาดพอที่จะหลบซ่อนอยู่ในใจเราอย่างแนบเนียน หากใครที่ระบุชัดว่าตนเป็นผู้ตื่นรู้แล้ว นั่นอาจหมายถึงยังถูกอัตตาตัวตนที่มีระดับจากภาพลักษณ์ ยังเป็นผู้ตื่นรู้ในแบบที่คิดว่า “ตนเป็น” และ “อยากเป็น” ครอบงำอยู่ จนอาจไม่เข้าใจหรือเข้าถึง Oneness ไปอย่างน่าเสียดาย

มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าจะนำมาตัดสินว่า “ใครหลับ ใครตื่น” หรือสรุปว่า “ใครรู้ ใครไม่รู้” เพราะแท้จริงแล้วการตื่นรู้ ไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนบุคคลเราเขา และไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ตื่นรู้แล้วจะต้องตื่นรู้ในทุกเรื่องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะกิเลสอัตตานั้นซับซ้อน ละเอียดและฉลาดพอที่จะหลบซ่อนอยู่ในใจเราอย่างแนบเนียน หากใครที่ระบุชัดว่าตนเป็นผู้ตื่นรู้แล้ว นั่นอาจหมายถึงยังถูกอัตตาตัวตนที่มีระดับจากภาพลักษณ์ ยังเป็นผู้ตื่นรู้ในแบบที่คิดว่า “ตนเป็น” และ “อยากเป็น” ครอบงำอยู่ จนอาจไม่เข้าใจหรือเข้าถึง Oneness ไปอย่างน่าเสียดาย

ที่สุดแล้วปลายอุโมงค์แห่งวิถีตื่นรู้นั้น คือ การปลดเปลื้องและเยียวยาตัวเองด้วยความจริง ความงาม ความรัก และปัญญา จนเกิดการยอมรับแล้วปล่อยวางกิเลสอัตตาต่าง ๆ ที่เคยครอบงำ ปลายทางของอุโมงค์สายนี้คือความเป็นปกติธรรมดาแห่งมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพแท้จริงอันไร้ขีดจำกัด ไม่เป็นทาสอัตตาตัวตนที่เคยกักขังศักยภาพของเรามาเนิ่นนาน

ความปกติธรรมดาเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่ง เช่นนี้แล้วจึงเปี่ยมด้วยพลัง ทรงศักยภาพ กว้างใหญ่ หล่อเลี้ยงด้วยความรัก และเป็นความสุขอันลึกล้ำที่สุด ทุกคนจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง ไร้ความแตกต่าง ไร้ความเหลื่อมล้ำ ไร้อัตตาตัวตนที่มาแบ่งแย่งเราเขา 

Oneness

นี่คือ Oneness ที่พวกเราตามหา ที่ผ่านมาเราอาจเพียงแค่พุ่งทะยานไปผิดทางด้วยแรงปรารถนาซึ่งเชื่อว่าสามารถ “สร้าง” Oneness ให้เกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พยายามสร้างในประวัติศาสตร์ของเรานั้น กลับยิ่งผลักไสให้ออกห่างจาก Oneness มากขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะเราเพียรสร้างจากการกระทำแค่ภายนอก ทั้งที่จริงแล้ว Oneness อยู่ใกล้ตัวเรามาก แค่ทุกคนเริ่มจากการตื่นรู้ และออกเดินทาง “กลับสู่บ้านที่แท้จริง” ซึ่งเป็นการกลับสู่ความปกติธรรมดาดั้งเดิมในจิตใจ กลับไปพร้อมกับเพื่อนผู้มีธรรมร่วมกัน เท่านั้นเอง

โครงการ We Oneness

โครงการ We Oneness จึงเกิดขึ้นมาจาก Oneness ที่อยู่ในใจเรา “ We” ในที่นี้เป็นคำว่า “เรา” ที่กว้างใหญ่พอที่ให้ทุกคนมาร่วมเป็น “เรา” ด้วยกัน

เพราะแท้จริงแล้วเดิมทีผู้คนล้วนมีความรู้สึกนึกคิดเป็นหนึ่งเดียวกันแต่แรก เพียงแค่ที่ผ่านมาความซับซ้อนวุ่นวายได้พัดพาให้เราต้องแตกต่าง We Oneness จึงเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกความหลากหลายได้มาเป็นเพื่อนกัน ร่วมเดินทางสรรค์สร้างประโยชน์สู่สังคมในวิถีแห่งการตื่นรู้ เป็นกัลยาณมิตรที่สุขทุกข์และขัดเกลาไปด้วยกัน

เพื่อร่วมทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวอันแท้จริง ที่อยู่ในใจเราทุกคน…ปรากฏขึ้นอีกครั้ง