เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

We Oneness
เพื่อนร่วมทางสู่หนึ่งเดียวกัน

เรา คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อการเข้าถึงความจริง ความงาม และความรัก
ด้วยการรู้สึกตัว ใส่ใจดูแลและแบ่งปัน
ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์
สังคมแห่งความรักและสันติภาพ
บนแผ่นดินไทยและแผ่นดินโลก

ความจริง - ความงาม - ความรัก
Awareness - Caring - Sharing

about4
รู้ . ความจริง
เห็น . ความงาม
เป็น . ความรัก
about3

Unity for Oneness – สหธรรมิกแห่งหนึ่งนั้นเดียวกัน

ขอต้อนรับสู่อรุณรุ่งแห่งการตื่นรู้
ได้เวลาเปิดศักราชสู่ยุคสมัย ที่ทุกคน
จะสามารถเรียนรู้การเดินทางภายในและเติบโตร่วมกัน
ด้วยหัวใจแห่งความเป็นกัลยาณมิตรที่ใส่ใจในกันและกัน
SHDM Foundation

พบกันฉันท์เพื่อน We Oneness

Oneness - หนึ่งเดียวกัน คืออะไร ?

คำนี้เป็นอีกหนึ่งคำบนโลกใบนี้ที่สามารถอธิบาย บรรยาย หรือพรรณนาได้หลากหลาย แต่ละคนจะบอกกล่าวถึงคำนี้ได้ไม่เหมือนกัน การที่จะอธิบาย Oneness ได้นั้น บางคนอาจต้องอธิบายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครบทุกศาสตร์เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บ้างกล่าวว่า Oneness คือความรู้สึกบางอย่างที่เราทุกคนสามารถรู้สึกได้เหมือนกันที่เป็นความสุขสำหรับทุกคนพร้อมๆ กัน หรือบางคนกล่าวว่า Oneness ไม่มีคำใดที่สามารถอธิบายบอกกล่าวได้เลยก็มี ซึ่งทั้งหมดไม่มีผิดไม่มีถูก

ความจริงก็คือตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน มนุษยชาติเรียกร้องหา Oneness อยู่แต่อาจจะใช้คำที่ต่างกันไป เช่น แนวคิดโลกรัฐบาลเดียว สันติภาพ ความสามัคคี ความยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี ความสำเร็จ ความรักอย่างไร้เงื่อนไข โลกอุดมคติ อินเตอร์เนต Facebook Blockchain ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนได้รับอิทธิพลจาก Oneness ที่อยู่ลึกๆในใจของมนุษย์ซึ่งขับเคลื่อนจิตวิญญาณให้เรียกร้อง โหยหา ตามหา เพื่ออุดความพร่องในใจ เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทำความเข้าใจ Oneness ไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม

We Oneness คือ โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ดำเนินงานโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ – สสส. We Oneness เราดำเนินโครงการเพื่อ 2 คำคือ “ตื่นรู้” และ “หนึ่งเดียวกัน – Oneness” เพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่า การตื่นรู้นั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาเราทุกคนไปสู่ Oneness ได้

คำว่า “ตื่นรู้” นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะนำคำนี้มาตัดสินกันว่า ใคร “หลับ” ใคร “ตื่น” หรือ มาสรุปว่า ใคร “รู้” ใคร “ไม่รู้” เพราะแท้จริงแล้ว “ตื่นรู้” นั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนบุคคลเราเขา และไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนที่ “ตื่นรู้” แล้วเขาจะตื่นรู้ในทุกๆเรื่อง 100% เพราะกิเลสอัตตาตัวตนนั้นซับซ้อนละเอียดและฉลาดพอที่จะหลบซ่อนอยู่ในใจเราอย่างแนบเนียน หากถ้าใครที่ระบุตัวตนชัดว่าตนเป็นผู้ตื่นแล้ว นั่นก็แสดงว่ายังถูกอัตตาตัวตนที่ยังมีระดับจากภาพลักษณ์ความเป็นผู้ตื่นรู้ในแบบที่ตนคิดว่าเป็นและอยากเป็นครอบงำอยู่ เหตุนี้เอง การที่ใครสักคนด่วนสรุปตนเองว่า “ฉันตื่นแล้ว” ก็อาจยังไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึง Oneness ไปอย่างน่าเสียดาย

“ตื่นรู้”

“ตื่นรู้” จึงไม่มีนัยแห่งการตัดสินว่าใครหลับใครตื่น แต่เป็นวิถีในการใช้ชีวิตที่เรามีวินัยในการ “ตื่น” โดยการมีสติ รู้สึกตัว เพื่อตระหนัก “รู้” ว่าความรู้สึกนึกคิดของเราถูกกิเลสอัตตา ปมแห่งความกลัว ปมแห่งความเกลียดชัง ปมแห่งการหลีกหนีผลักไสรังเกียจตัวเอง ครอบงำจนทำให้เรามีมุมมองบิดเบี้ยวหลุดออกไปจากความจริงหรือไม่

สุดท้ายแล้วปลายอุโมงค์แห่งวิถีตื่นรู้นั้น คือ การปลดเปลื้องตัวเองเยียวยาตัวเองด้วย ความจริง ความงาม ปัญญา และความรัก จนสามารถยอมรับแล้วปล่อยวางกิเลสอัตตาตัวตนที่เคยครอบงำเราอยู่ ปลายอุโมงค์ของเส้นทางสายนี้คือความเป็นปกติธรรมดาของความเป็นมนุษย์ ที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพที่แท้จริงอันไร้ขีดจำกัด ไม่เป็นทาสอัตตาตัวตนที่เคยกักขังศักยภาพของเราเอาไว้มานาน

ความปกติธรรมดาเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่ง ความปกติธรรมดาจึงทรงพลังที่สุด ทรงศักยภาพที่สุด กว้างใหญ่ที่สุด เปี่ยมด้วยความรักที่สุด เป็นความสุขที่ลึกล้ำที่สุด ทุกคนจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง ไร้ความแตกต่าง ไร้ความเหลื่อมล้ำ ไร้อัตตาตัวตนที่มาแบ่งแย่งเราเขา

นี่คือ Oneness ที่ทุกคนตามหา แต่ที่ผ่านมาเราอาจเพียงพุ่งทะยานไปผิดทิศทางด้วยแรงปรารถนาที่เชื่อว่าสามารถ “สร้าง” Oneness ให้เกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เราพยายามสร้างมาในประวัติศาสตร์ของเรานั้น กลับยิ่งทำให้ออกห่างจาก Oneness มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราพยายามสร้าง Oneness จากการกระทำภายนอก Oneness เป็นแค่อะไรที่ใกล้มากๆ เริ่มต้นจากการที่เรา “ตื่นรู้” แล้วกลับบ้านที่แท้จริง สู่ความเป็นปกติธรรมดาดั้งเดิมในจิตใจกับเพื่อนผู้มีธรรมร่วมกันเพียงเท่านั้นเอง

โครงการ We Oneness

จึงเกิดขึ้นมาจาก Oneness ที่อยู่ในใจของเรา “เรา – We” ในที่นี้เป็นคำว่า “เรา” ที่กว้างใหญ่พอที่ให้ทุกๆ คนมาร่วมเป็น “เรา” ด้วยกัน

เพราะแท้จริงแล้วพวกเราล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันที่รู้สึกนึกคิดร่วมกันตั้งแต่แรกแล้ว เพียงแค่ที่ผ่านมาความซับซ้อนวุ่นวายต่างๆ พัดพาเราให้ต้องเป็นสิ่งที่ต่างกันเท่านั้นเอง We Oneness จึงเป็นพื้นที่ให้ทุกความหลากหลายได้มาเป็นเพื่อนกัน ร่วมเดินทางสรรค์สร้างประโยชน์สู่สังคมร่วมกัน เดินทางร่วมกันในวิถีการตื่นรู้ เป็นกัลยาณมิตรที่สุขทุกข์และขัดเกลาไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่แท้จริงที่อยู่ในใจเราทุกคนปรากฏอีกครั้ง

ด้วยความเป็นเพื่อน…

ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน…

ติดตามกิจกรรมของเราได้ที่