หนังสือ ONE หนึ่งเดียวกัน

หนังสือ ONE หนึ่งเดียวกัน

หนังสือ ONE หนึ่งเดียวกัน

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสภาวะการตื่นรู้ และการเปลี่ยนแปลงตัวตนโดยสิ้นเชิง จากทุกข์เป็นสุข จากมืดเป็นสว่าง จากคับแคบเป็นเปิดกว้าง จากทำลายเป็นสร้างสรรค์ อันเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งในระหว่างคนกับคน และคนกับสรรพสิ่ง เมื่อสมดุลก็เกิดสงบ สันติ สุข จึงกล่าวว่าในที่สุดมนุษยชาติทั้งหมดจะพบประตูสู่การตื่นรู้ และหนังสือเล่มนี้ “ONE หนึ่งเดียวกัน” โดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล เป็นบรรณาธิการ คือเพื่อนร่วมเดินทางของท่าน

ศ.นพ. ประเวศ วะสี

one altogether collage

เรา​คือ​เพื่อนร่วมทาง สู่หนึ่งเดียวกัน​”

ขอเชิญสัมผัส 40 ผู้ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ตื่นรู้จากกัลยาณมิตรหญิงชาย 40 ท่าน ได้ให้เกียรติเปิดใจถ่ายทอดประสบการณ์สำคัญในชีวิต ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตทั้งทุกข์และสุข เปิดเผยเส้นทางแห่งการเติบโตและเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤต จนถึงจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลง หลุดจากกรงขังของความคิด ความเชื่อ เกิดจิตสำนึกใหม่ เกิดมุมมองใหม่ กระทั่งเป็นอิสระจากตัวตนที่เคยหลงยึดมั่น รวมเป็นนิยามแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เรียกว่า การตื่นรู้*

รวบรวม 40 ผู้ร่วมแบ่งปัน 40 ประสบการณ์บนเส้นทางตื่นรู้

บางส่วนของคำนิยม
ในหนังสือหัวใจตื่นรู้

พระไพศาล วิสาโล

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทางสู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้  ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์

พระไพศาล วิสาโล

ผมดีใจที่มีคนรุ่นใหม่เขียนหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นพบใจของพวกเขาเอง  เขียนแบบร่วมสมัย จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนและตัวอย่างมากมาย เพื่อให้ผู้อ่านค่อย ๆ เปลี่ยนทีละนิด จากการคิดด้วยสมอง เพื่อไปสู่เส้นทางสายตื่นรู้ที่ใจ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

การอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเชื่อมั่นว่าหนทางแห่งการตื่นรู้มีอยู่ และมีผู้ดำเนินไปบนทางสายนี้มากมาย ท่านมิใช่บุคคลแรก หรือบุคคลสุดท้าย ที่จะเดินไปบนเส้นทางสู่การตื่นรู้นี้ แต่ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ดำเนินไปบนเส้นทางสู่การตื่นรู้นี้ได้โปรดมีศรัทธาที่จะทำให้หัวใจตื่นรู้”

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

คุณอยากลองตื่นที่ใจดูไหมครับ…ถ้าอยาก… ผมขอแสดงความยินดีด้วย เพราะหลังจากอ่านต้นฉบับ New Heart New World 3: หัวใจตื่นรู้  จนจบภายในหนึ่งวันอย่างอิ่มเอม ผมสุดจะภาคภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศที่ได้บอกคุณว่า
นี่คือหนึ่งในหนังสือเพียงไม่กี่เล่มบนโลกใบนี้
ที่จะสอนให้คุณตื่นที่ใจ’…”  

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

Free Download หนังสือหัวใจตื่นรู้ ฉบับ 52 หน้า

สนใจสั่งซื้อได้ทาง