WE ONENESS TALK

We Oneness TALK

Oneness Talk : คุยสู่หนึ่งเดียวกัน

รายการสนทนาถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นประเด็นหลักที่สังคมสนใจ เพื่อหาทางออกที่จะขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน พวกเราเองจะมีวิธีการรับมืออย่างไรต่อวิกฤติทางใจในปัจจุบัน ต้องวางใจอย่างไร ควรทำสิ่งใดให้เกิดผลที่ถูกต้องต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

รายละเอียดรายการ

วัน : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา : ตั้งแต่ 19.00 น. ความยาว : 1-2 ชั่วโมง ช่องทาง : FB Fanpage We Oneness รูปแบบรายการ : มีผู้ดำเนินรายการ/แขกรับเชิญ/และผู้ชมบางส่วนเข้าร่วมฟังและสอบถามคำถามเพิ่มเติม “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“ ดำเนินงานโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ – สสส.