ชีวิตที่ตื่นแล้ว
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

ปัจจุบันขณะ มีพลังงานมหาศาล

คือ กาลแห่งการตระหนักรู้ในความจริง

ปัจจุบัน คือ ครรภ์มารดาของการรู้แจ้ง

ในการตระหนักรู้ในความจริง ทุกสิ่งจะเผยต่อเราว่า

ทุกๆประสบการณ์ล้วนประกอบด้วยเหตุปัจจัย

นับล้านล้านล้านสิ่ง กินเวลานับล้านล้านล้านปี

เพื่อให้สิ่งๆ นั้น ปรากฏบังเกิดขึ้นต่อเราในปัจจุบัน

แม้จะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแห่งการปรากฏ

และทั้งหมด ทุกสิ่งทั้งหมด ก็ล้วนปรากฏขึ้นและหายไป

กระทั่งกิริยาที่เรากันเรียกว่า “การกอด”

ทุกครั้งที่คุณกอดกับใครสักคน เชื่อไหมว่า การกอดในวินาทีนั้น

ถ้าเราตระหนักรู้และดื่มด่ำกับการกอดนั้น ด้วยหัวใจที่แท้จริง

เราจะพบกับความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งว่า ราวกับ โลกทั้งโลกก่อกำเนิดเกิดมา

ก็เพื่อเป็นเหตุปัจจัยให้กำเนิดปรากฏตัวเราและเธอคนนั้น ผู้ที่เรากำลังโอบกอด

ทุกๆ ล้วนเฉลยเผยตัว ให้เราตระหนักในปัจจุบันว่า…ทุกๆ สิ่งล้วนดำเนินมา

ก็เพื่อให้เราสองได้เดินทางมาพบและดำรงอยู่ร่วมกัน…ในอ้อมกอดนี้

ณ วงแขน ไออุ่น สัมผัสจากเธอและฉัน ที่หลอมรวมสัมพันธ์กัน

สิ่งเล็กๆ นี้จะปรากฏขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมด

ราวกับพระเจ้าตั้งใจสร้างทั้งเอกภพ เพื่อให้กำเนิดชั่วขณะแห่งการกอดนี้

อันเป็นความรู้สึกจริงแท้ที่เธอสัมผัสได้จริง ในปัจจุบัน

ในเพียงชั่วขณะนี้ เท่านั้น

เพราะหากอ้อมกอดนั้น ผ่านไปแล้ว

เธออาจคิดคำนึงถึงมันในนามของ อดีต

หากมันเป็นสิ่งที่เธอกำลังถวิลหาและยังมาไม่ถึง

เธอมักเรียกมันว่า อนาคต

นี่ใช่ไหม คือ พลังแห่งปัจจุบัน

อันมี ความจริง ความงาม ความรัก ปรากฏอยู่

Everything is Awareness

Everything is Consciousness

Everything is God

Everything is Love


ทุกสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาได้

ไม่ใช่สิ่งที่คิดถึง แต่มันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ สัมผัสได้

ตระหนักถึงความจริงนี้ได้…ในปัจจุบัน

และ ณ ปัจจุบันนี้ เท่านั้น
ดั่งอ้อมกอดแห่งการตื่นรู้

morning
Photo by Erik-Jan Leusink on Unsplash
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print