สรรพสิ่งคือแสงแห่งหนึ่งเดียว

เราคือใบไม้ ต้นเดียวกัน
เราคือลูกคลื่น ทะเลเดียวกัน
We are the leaf of one tree.
We are the wave of one sea.

เพราะทุกชีวิตย่อมเป็นจิตเดิมแท้ คือมีจิตอันบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรก ทั้งสัตว์ใหญ่น้อย ไปจนถึงมนุษย์ ไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อจิตนี้จะถูกห่อคลุมด้วยความไม่รู้ ทำให้เราคิดผิด ๆ เอาเองว่า เราแตกต่างจากคนอื่น เราใหญ่ที่สุด สุดท้ายก็นำเราไปสู่การสร้างกรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

แต่ธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตน เป็นความว่าง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกหนแห่ง สงบเงียบ และไม่มีอะไรเจือปน เป็นความสันติสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบ

ดังนั้น เมื่อใดที่เราลืมตา “ตื่น” ขึ้นมา
เมื่อนั้นเราจะเห็นจิตแห่งพุทธะที่มีอยู่ในตัวเราได้เอง เห็นความเป็นเช่นนั้นเอง..

จิตนี้คือรากแก้วของทุกสิ่ง
ถ้าเธอเข้าใจธรรมชาติจิต มันก็เข้าใจทุก ๆ สิ่งไปด้วย
คล้าย ๆ กับรากของต้นไม้
ทั้งผล ดอก กิ่ง ใบ ล้วนขึ้นอยู่กับรากของต้นไม้
ถ้าเธอบำรุงรากให้ดี ต้นไม้ก็เจริญงอกงาม
ถ้าเธอตัดรากมัน ต้นไม้ก็ตาย
บุคคลผู้เข้าใจจิตดี ก็จะบรรลุถึงวิมุตติภาวะได้ ได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
ผู้ไม่เข้าใจจิตเลย การปฏิบัติก็เสียเวลาเปล่า
ทุกสิ่งดีหรือชั่ว ล้วนมาจากจิตของเธอ
การจะค้นพบสิ่งอื่นๆ ภายนอกจิตย่อมเป็นไปไม่ได้

คุณลักษณ์ของหัวใจที่แท้จริง
· พ้นความไม่รู้ พ้นจากความหลง เข้าถึงความจริง
· ไม่ยึดติดในวัตถุ ตัวตน เราเขา
·  ไม่สนับสนุนความโกรธเกลียด ความรุนแรง ดำเนินชีวิตด้วยความรัก
· ใช้ชีวิตด้วยมุมมองแห่งความเมตตา พ้นจากความรุนแรง ความขัดแย้ง
· พร้อมดำรงอยู่กับผู้อื่น เพื่อผู้อื่นและสรรพสิ่ง
· ไม่เพียงปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข แต่ยังประโยชน์ให้สรรพชีวิต

Photo by Dyu – Ha on Unsplash

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print