อะไรบ้างที่ “ไม่ใช่รัก”
ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ความพึงพอใจ ไม่ใช่รัก

ความติดอกติดใจ ไม่ใช่รัก

ความเพลิน (นันทิ) ไม่ใช่รัก

ความพยายามเอาอกเอาใจ ไม่ใช่รัก

ความถูกสเปค ตรงจริต ไม่ใช่รัก

ความติดในรูปลักษณ์ ไม่ใช่รัก

ความมีเสน่ห์เย้ายวน ไม่ใช่รัก

ความโหยหา ไม่ใช่รัก

การอยากเอาชนะ ไม่ใช่รัก

ความรู้สึกเหนือกว่า ไม่ใช่รัก

ความรู้สึกต่ำต้อย ไร้ค่า ไม่ใช่รัก

การอยากมีคุณค่า ไม่ใช่รัก

การอยากครอบครอง ไม่ใช่รัก

การติดในความรู้ความสามารถ ไม่ใช่รัก

ความเบื่อหน่าย ไม่ใช่รัก

ความเร่าร้อนในราคะ ไม่ใช่รัก

ความหลงใหล ไม่ใช่รัก

ความใคร่ ความกำหนัด ไม่ใช่รัก

ความตื่นเต้นในเซ็กส์ ไม่ใช่รัก

แรงดึงดูดทางเพศ ไม่ใช่รัก

ความกลัวที่จะเสียเปรียบ ไม่ใช่รัก

ความอยากได้รางวัล ไม่ใช่รัก

ความรู้สึกอกหัก ไม่ใช่รัก

ความยึดติดในรัก ไม่ใช่รัก

การพยายามทำให้เขารัก ไม่ใช่รัก

การล่อลวงให้เขารัก ไม่ใช่รัก

ความไม่อยากให้เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่รัก

#สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเปลือกนอกของความหลง
#ไม่ใช่ความรัก

not love

Photo by freestocks.org on Unsplash

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print