เรา คือ หนึ่งเดียวกัน
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

เพราะเราทั้งหมดล้วนไม่เคยออกจาก 
และไม่เคยที่จะไม่เป็น หนึ่งเดียวกันเลย

ดั่งเช่นตั้งแต่เกิดมา เรายังไม่เคยพลาดจากลมหายใจ

กายสัมผัสไม่อาจหลุดพ้นไปจากบรรยากาศโลก 
ออกพ้นไปจากความรักของพ่อแม่ หรือกระทั่งออกไปนอกเอกภพ

เพราะเราล้วนอยู่ใน ความจริงหนึ่งนั้น เดียวกันเสมอมา

ใช่หรือไม่ว่า เราต่างพลัดพลาดและหลงทางไปจาก

การสัมผัสรับรู้ถึงความเป็นจริงหนึ่งเดียวนี้ มานานเท่าไหร่แล้ว ?

จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อชีวิตดำเนินมาถึง ณ จุดหนึ่งของใจ

ด้วยสติระลึกรู้ ด้วยใจที่เป็นกลาง ณ ปัจจุบันขณะ

อันเป็นห้วงเวลาเดียวเท่านั้นที่ความเป็นจริงจักปรากฏตัว

คือ หนึ่งจังหวะนั้น ที่หัวใจ…ตื่นขึ้น เพื่อก้าวพ้นออกจากกรงขังแห่งความไม่รู้

ใจ ที่ก้าวออกจากความนึกคิดทั้งหลายข้ามพ้นทุกข้อมูลตรรกะ หลักการความรู้

ทั้งหมดทั้งปวงที่สมองนึกคิด ปรุงแต่ง เก็บบันทึกเป็นความจำ กลายเป็นความเชื่อ

ที่ยึดถือไว้อย่างแน่นหนา จนปกปิดคุณค่า บดบังความงาม และความอัศจรรย์ของความจริง

ที่ปรากฏอยู่ตรงต่อหน้า ณ ปัจจุบันจนเหมือนคล้ายแสงแห่งสัจจะความจริง

อยู่ห่างจากใจเราออกไป นับล้านปีแสง

ณ หนึ่งขณะ นั้น เมื่อ ใจ ได้สัมผัสกับ ความจริง

ชีวิตนับจากนั้น จะกลายเป็นพยานสำคัญ
เป็นผู้รู้เห็นปรากฏการณ์ความจริง ที่อยู่กับเราเสมอมา

พร้อมพบคำตอบของคำถามสำคัญสำหรับทุกชีวิต

ฉันคือใคร ? ฉันเกิดมาเพื่ออะไร ? ชีวิตคืออะไร ?

กล่าวได้ไหมว่า นี่คือ การตื่นรู้สู่ความจริง ความจริงแท้ของตัวเรา

คือ การตื่นจากการหลับหลง คือ ก้าวออกจากความไม่รู้

คือ อิสระจากความยึดมั่นในตัวตน คือ การศิโรราบ น้อมรับความจริงของกายและใจ

คือ ความสุข สันติ ความเบิกบาน คือ อันติมสัจจ์ อันรู้ได้เฉพาะตน

คือ การเข้าถึงศักยภาพแท้ชีวิต คือ เข้าถึงความรักที่แท้จริง

ทั้งต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น และต่อสรรพชีวิตทั้งปวง

ทั้งหมดนี้ คล้ายดั่งขุมทรัพย์ ณ ปลายฟ้า

คือจุดหมายของเส้นทางสายหนึ่งนั้น เป็นภารกิจและหน้าที่เฉพาะบุคคล

อันมีเพียงตัวเราเท่านั้น ที่จะตัดสินใจ ออกเดินทางผ่านหนทาง

ที่แตกต่างหลากหลาย ท่องไปในถนนสายแสวงหาของนักเดินทางภายใน

เพื่อค้นพบประจักษ์สัมผัส เปิดใจก้าวข้ามทุกการแบ่งแยก

เพื่อหลอมรวม และเข้าถึง หนึ่งนั้น แห่งความจริง

คือ ความจริง หนึ่งแท้ เดียวกัน ด้วยตัวของคุณเอง

ขอความรัก สันติและไมตรี จงเป็นแสงส่องสว่าง จากใจ

ถึงใจทุกดวงบนทุกบาทวิถี แห่งหนึ่งทางสายนี้

candle
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print