แสงหนึ่งเดียวกัน
ผลงานรวมเล่มของนักเขียนหนุ่มสาว ผู้ปรารถนาบอกกล่าวสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็น ว่าจักรวาล โลก สรรพชีวิต ล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

ผลงานรวมเล่มของนักเขียนหนุ่มสาว

ผู้ปรารถนาบอกกล่าวสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็น

ว่าจักรวาล โลก สรรพชีวิต ล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

งามมิใช่งามอย่างโดดเดี่ยว

ผู้มองกับสิ่งที่ถูกมองเป็นหนึ่งเดียวกัน

รักคือเห็นสิ่งจริงตรงหน้าอย่างที่เป็น

มิใช่คิดอย่างที่อยากเห็นด้วยอัตตา

 

บทความสามเรื่องของเมธา ธรากร จุรี

เขียนต่างลีลาประสบการณ์ อ้างคำสอนครูอาจารย์

ละวางการยึดมั่นความเชื่อที่ตายตัว

เปิดใจเห็นแสงใหม่ไสวสว่าง

มองสรรพชีวิตด้วยจิตไพศาลอย่างถ้วนทั่ว

ทุกสิ่งอิงอาศัยสัมพันธ์อย่างเนียนนัว

จิตวิญญาณหนึ่งเดียวคือรั้วป้องกันภัย

 

นักวิทยาศาสตร์ใหญ่หลายคนกล่าว

หวังวิทยาศาสตร์ฉลาดจะแก้ปัญหาโลกได้

วันนี้เขาเหล่านั้นยอมรับว่าเหตุเภทภัย

คุกคามจักรวาลไม่อาจแก้ได้

ถ้าไร้การพัฒนาจิตวิญญาณ

 

หนังสือเล่มน้อยนี้ชี้วิถีความสัมพันธ์

เธอกับฉันล้วนอิงอาศัยข้องเกี่ยว

หวังให้ผู้อ่านเข้าใจใยโยงความเป็นหนึ่งเดียว

ด้วยรัก ด้วยงาม

เพื่อข้ามศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอย่างปลอดภัย

 

สดใส ขันติวรพงศ์

สงขลา

02/02/2020


แสงหนึ่งเดียวกัน
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print