ต้นแบบแห่งจิตวิญญาณทั้งมวล

1. ความคิด กับตัวตน

มนุษย์ทุกคน เป็นนายของความคิด
คือผู้สร้างเงื่อนไข และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้ตนเอง

หลายครั้งในชีวิต คุณสามารถประสบความสมหวัง ความสำเร็จตามที่ต้องการ
แต่บางครั้ง ชีวิตกลับพาคุณให้หันเหไปอยู่ในสภาวะแห่งความอ่อนแอ สิ้นหวัง

นั่นเป็นเพราะคุณกำลังมี “ความคิดที่ผิดพลาด”

สิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ คือ ให้คุณสังเกตชีวิต ตามดูความคิด ควบคุม และเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงใคร หรือสถานการณ์ใดๆ อย่างร้อนรน

ใช้ความหมั่นเพียร ฝึกฝนการมีสติอย่างต่อเนื่อง เมื่อทำได้ คุณจะเกิด “ปัญญาสูงสุด” และไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไร ภายในของคุณจะไม่รุ่มร้อน ทุกอย่างในชีวิตก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ

2.ความคิด ต่อสถานการณ์ชีวิต

สภาพภายนอกของผู้ใดก็ตาม จะ “สะท้อน” ถึงความคิดภายในของบุคคลนั้นๆ เสมอ

“ความบังเอิญ” ไม่เคยมีอยู่จริง สิ่งที่คุณกำลังประสบพบเจอในชั่วเวลานี้ ล้วนเป็นผลมาจากความคิดของคุณเอง

พึงระลึกไว้เสมอว่า ชีวิต กำลังมอบบทเรียนที่สำคัญ ให้คุณเรียนรู้ เติบโต และก้าวต่อไป หากผ่านไปได้อย่างเบิกบาน คุณก็จะพบเจอบทเรียนใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

หมั่นสังเกตสิ่งที่เป็นไป เข้าใจ ตั้งใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง แล้วสถานการณ์ภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

จิตของคุณนั้น จะดึงดูดทุกสิ่งที่แอบซ่อนเอาไว้ในมุมที่ลึกที่สุด ทุกสิ่งที่คุณรัก และทุกสิ่งที่คุณกลัว จะถูกดึงเข้าหาคุณเสมอ ไม่มีข้อยกเว้น เพราะ คุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการ แต่จะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่คุณเป็น ต่างหาก !

คุณจะไม่ได้สิ่งใดจากความอยาก หรือการอ้อนวอนขอ แต่จะได้ในสิ่งที่สมควรได้รับอย่างยุติธรรม หากมีสิ่งใดปรากฎขึ้นในชีวิตคุณ นั่นแสดงว่า คุณคู่ควรกับสิ่งนั้น

ฉันใดก็ฉันนั้น ความคิดไม่ดี ไม่เคยดึงดูดสิ่งดีๆ ได้…
พึงใช้ความคิดที่ดีงามทุกชนิด ความรัก เมตตากรุณา ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ที่มีพลังสูงที่สุด และนำสิ่งดีๆ เข้าสู่ชีวิตของตนเอง

3.ความคิด ต่อสุขภาพ และร่างกาย

ความคิดเชิงลบอาทิ ความกลัว ความเคร่งเครียด ความกลัดกลุ้ม คือประตูที่ชักชวนให้โรคภัยมาเยี่ยมเยียน จะแสดงตัวให้เห็นเป็นร่างกายที่เจ็บป่วย

ความคิดที่เข้มแข็ง บริสุทธิ์ แฝงด้วยความสุข จะส่งผลให้ร่างกายมีกำลังมาก กระปรี้กระเปร่า เพราะกายเนื้อนั้นละเอียดอ่อน จึงตอบสนองต่อความคิดทั้งมวลที่ถูกใส่ลงไปในจิต

การเปลี่ยนอาหารการกิน จึงไม่ช่วยให้คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไปในทางดีให้แข็งแรงได้ แต่เมื่อความคิดบริสุทธิ์แล้ว คุณจะไม่ต้องการอาหารที่ไม่สะอาดอีกต่อไป

ไม่มีการรักษาโรคภัยใดๆ จะดีไปกว่าความคิดที่เบิกบาน และแจ่มใส ส่วนความเกลียดชัง เย้ยหยัน ระแวงสงสัย คือการกักขังตัวตนไว้ในคุกที่คุณสร้างขึ้นมาเอง

4.ความคิด และจุดมุ่งหมาย

ความคิด ที่มาพร้อมเป้าหมายอย่างไม่หวาดหวั่น นำมาซึ่งพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างยิ่งใหญ่

คุณควรวาดเป้าหมายที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นในจิตใจเสียก่อน จดจ่อพลังทั้งหมดไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และอุทิศตนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าจะบรรลุได้ อย่าปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปวันๆ หรือคิดฟุ้งซ่าน เพ้อฝันเพียงชั่วครู่ชั่วยาม

หากคุณยังไม่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ให้คุณกำหนดความคิดไปยังงาน หรือหน้าที่ที่ทำในปัจจุบันแทน ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ให้มุ่งมั่นทำอย่างเต็มกำลัง แล้วเมื่อมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น จึงค่อยเปลี่ยนภายหลัง

ผู้ใดก็ตามที่มานะ พากเพียร มุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมาย โดยสามารถควบคุมความกลัว ความลังเลสงสัย สามารถเผชิญความยากลำบากทั้งปวงอย่างกล้าหาญ ย่อมจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามแน่นอน

5.ความคิดที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ

ความสำเร็จทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ สติปัญญา หรือจิตวิญญาณก็ตาม ล้วนเป็นผลมาจากการควบคุมความคิดได้อย่างสิ้นเชิง

ความคิดคุณเป็นอย่างไร ชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างนั้น และยิ่งคุณคงความคิดนั้นเอาไว้ ชีวิตคุณก็ยิ่งจะเป็นแบบนั้นมากขึ้นไปอีก

ก่อนที่จะประสบความสำเร็จใดๆ คุณต้อง “ยกระดับ” ความคิดให้ “เหนือกว่า” การตามใจตัวเองอย่างไม่บันยะบันยัง หรือมัวเมากับอบายมุขทั้งหลายลงเสียก่อน คุณจึงจะได้เข้าถึง ความคิดที่กระจ่างชัด เป็นระเบียบแบบแผน และองค์ความรู้ที่อยู่ในตนเอง

ความสำเร็จทั้งหลาย เป็นผลมาจากการใช้ความคิดที่ถูกทิศทาง ความมานะ การควบคุมตนเอง

ผู้ที่สำเร็จเล็กน้อย เพราะเขายอมเสียสละเพียงเล็กน้อย
ผู้ที่สำเร็จมาก ก็เพราะเขาเสียสละมาก
ผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในขั้นสูง ก็ยิ่งต้องเสียสละตนขั้นสุดยอด

6.จินตนาการ กับอุดมคติ

ผู้ที่มีภาพฝันอันงดงาม มีอุดมคติที่สุดยอดอยู่ในใจ ย่อมได้รับสิ่งนั้นสักวันอย่างแน่นอน

จงยึดมั่นอยู่กับภาพฝัน กับอุดมคติ ดนตรีที่กระตุ้นเร้า ความงดงาม ความรักที่แต่งแต้มอยู่ในใจของคุณ สิ่งเหล่านี้จะให้เงื่อนไขที่น่ายินดี สภาพแวดล้อมที่เป็นสุข และคุณจะสามารถสร้างโลกภายนอกให้เป็นไปตามที่ใจคุณปรารถนาได้

จงฝันให้สูงที่สุด เพราะภาพฝันในจินตนาการ เป็น “สัญญา” ที่บอกว่า สักวันหนึ่ง คุณจะต้องได้สิ่งนั้นมา อุดมคติของคุณ คือ คำพยากรณ์ของตนเอง สุดท้ายแล้ว ด้วยการลงมือทำที่มุ่งมั่นของคุณ มันก็จะกลายเป็นจริงในที่สุด

7.ความสงบเย็นในใจ

ยิ่งคุณสงบ เยือกเย็นมากเพียงใด ความสำเร็จ อำนาจจูงใจ และพลังเพื่อสิ่งดีงามก็ยิ่งมากตามไปด้วย

คนที่รู้จักควบคุมตัวเอง จะเป็นบุคคลที่สงบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และผู้อื่นก็จะไว้ใจ เชื่อใจ ให้ความเคารพนับถือ เพราะรู้ว่าสามารถวางใจในตัวคุณได้

ผู้ที่หนักแน่น และสงบนิ่งจะได้รับความรัก และเคารพเสมอ เปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผืนดินที่แห้งแล้ง เพราะ….

การควบคุมตนเอง คือ พลัง
ความคิดที่ถูกต้อง คือ นายใหญ่
ความสงบเยือกเย็น คือ อำนาจ และนำพาความสุขมาพบพานกับคุณ ในท้ายที่สุด

“As a Man Thinketh”

ผู้เขียน: เจมส์ แอลเลน
สนพ: Oh My God Books [OMG BOOKS]

ขอขอบคุณที่มาเพจ คนบ้าหนังสือ – Madman Books

girl
Photo by sean Kong on Unsplash
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print