ก่อนถึง Moment เปลี่ยนชีวิต

 

ทำไมในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต ช่างดูเหมือนว่าชีวิตของเรา คนรอบข้าง ไปจนถึงสังคมทั้งหมด เต็มไปด้วยปัญหาและอยู่ยาก เหมือนโลกทั้งใบกำลังตั้งอยู่บนความขัดแย้ง

ยังมีโอกาสที่เราหาไม่เจอ? มีผู้คนที่เราไม่เข้าใจ? มีความทุกข์ที่เหมือนไม่มีวันก้าวผ่านได้? ความดีที่เราไม่แน่ใจ? เพื่อนที่เราไม่รู้จัก? ศักยภาพในตัวเราที่ถูกเก็บซ่อนไว้? ความสุขที่เราไม่รู้หนทางเข้าถึง? ความรักที่เราไม่เคยสัมผัส? ความงามที่เราอาจเคยมอง แต่ไม่เห็น ความอัศจรรย์ที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตา
คุณค่าที่มองเห็นได้ด้วยใจ และ ความจริง ที่เรามองข้ามไป?

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี เคยกล่าวไว้ว่า

มนุษย์อยู่ในธรรมชาติของการปรุงแต่ง ซึ่งแยกเป็นส่วนๆ เป็นเขาเป็นเรา เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งที่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตนานัปการ โดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เป็นสมมติสัจจะซึ่งไม่ใช่ความจริงตามธรรมชาติ เพราะความจริงตามธรรมชาติไม่มีตัวตนของใครเป็นศูนย์กลาง

แต่มนุษย์ไม่ได้มีธรรมชาติการปรุงแต่งแยกส่วนแต่เพียงอย่างเดียว มนุษย์ยังมีธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่อีกอย่างหนึ่ง ดังที่กล่าวข้างต้น คือ ธรรมชาติของการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด เหมือนเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิง มีผู้เรียกสภาพใหม่นี้ว่า การตื่นรู้ บ้างและในชื่ออื่นๆ อีกหลายอย่าง

มนุษย์บางคนขณะมีประสบการณ์ที่ทำให้ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไป มีความเป็นอิสระ เบาเนื้อเบาตัว มีความสุขอย่างลึกล้ำซึมซ่านไปทั้งเนื้อทั้งตัว ไม่รู้จะเรียกว่าสภาวะอย่างนี้ว่าอะไร เรียกว่าความรู้สึกอันเป็นทิพย์บ้าง การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าบ้าง การเกิดจิตสำนึกใหม่บ้าง การตื่นรู้บ้าง การรู้อยู่กับปัจจุบันบ้าง ฯลฯ

จิตสำนึกใหม่เป็นจิตที่ใหญ่ จิตสำนึกเก่าเล็กติดอยู่ในความคับแคบ เสมือนติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็น การออกจากคุกทำให้มีความสุขฉันใด การที่จิตออกจากที่คับแคบไปสู่ธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วมีความสุขอย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน

ฉะนั้น คำว่า การเข้าถึงความจริงหรือธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจึงเป็นคำกลางๆ ซึ่งอาจมีทางเข้าถึงอัน

หลากหลาย ซึ่งอาจเกี่ยวกับศาสนาหรือไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้”

เราเชื่อว่า ยังมีโลกใบใหม่บนโลกใบเดิม ใบเดียวกันในโลกเดิม ที่คุณตื่นขึ้นมาทุกเมื่อเชื่อวัน

เพียงคุณอาจยังไม่รู้วิธีมองเห็น และเข้าถึงโลกใบนั้น… แค่นั้นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องเริ่มต้นที่

…ตัวคุณเอง…

ผ่านประสบการณ์ที่แท้จริง คือการตื่นขึ้นของหัวใจแท้จริงของคุณ ที่ใครก็ไม่อาจทำแทนคุณได้
เพราะสิ่งนี้ ความสุขและความรักที่แท้จริงนี้ กำลังรอคอยให้คุณมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

morning sun

Photo by Josh Felise on Unsplash

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print