ทุกคนล้วนอยู่บนหนทางแห่งการตื่นรู้

เราทุกคนล้วนอยู่บนหนทางแห่งการตื่นรู้ และเราเกื้อกูลการตื่นรู้แก่กันได้ เพียงยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้นและสร้างปัจจัยที่เกื้อกูลการตื่นรู้

We Oneness

25/05/2021

เมื่อหัวใจอบอุ่น ก็รักได้อย่างไร้ขอบเขต

เมื่อหัวใจเราอบอุ่นขึ้น ลองสังเกตดูว่า ท่าทีที่เรามีต่อผู้คนเป็นอย่างไร ผ่อนคลายลง เป็นมิตรมากขึ้น และยิ้มง่ายขึ้นใช่ไหม

We Oneness

25/05/2021

ถ้ายังมีความรู้สึก สักวันก็จะรู้สึกตัวตื่น

ความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของการเป็นมนุษย์คือ การใช้ความรู้สึกสัมผัสรับรู้ได้โดยไม่ต้องคิด บางครั้งก็เรียกว่าการใช้หัวใจ เมื่อเรามีความรู้สึก เราจึงรู้ว่าแค่ไหนคือรับไม่ไหวจริงๆ หรือรู้ว่าแค่ไหนที่เพียงพอแล้ว

We Oneness

25/05/2021

เมื่อตัวตนสลาย ชีวิตใหม่ก็ปรากฏ

เมื่อวิญญาณของเรารู้สึกเหน็บหนาวจนถึงที่สุด และมองไม่เห็นแสงสว่างในชีวิต เมื่อนั้นกำแพงที่อัตตาตัวตนสร้างไว้จะแตกเป็นเสี่ยงๆ

We Oneness

25/05/2021

ไว้วางใจพลวัตของพลังงาน

เราคงเคยได้ยินคำว่าอารมณ์มีขึ้นมีลง เหมือนคลื่นลมทะเล เพราะว่าอารมณ์ก็คือพลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติคือ สามารถถ่ายเทและแปรสภาพได้

We Oneness

25/05/2021

ปลุกพลังแฝง

พลังกุณฑาลินีเป็นพลังที่มีลักษณะเหมือนงูใหญ่ นอนหลับขดอยู่บริเวณปลายสุดของกระดูกสันหลัง ซึ่งเปรียบเหมือนบัลลังก์ของพระนางกุณฑาลิณีมเหสีพระวิษณุ ส่วนกลางกระหม่อมเปรียบเหมือนวิมานพระวิษณุ และรัศมีอันเรืองรองของพระวิษณุจะปลุกเร้าให้พระนางกุณฑาลิณีขึ้นไปสถิตด้วย

We Oneness

25/05/2021

เปิดรับสิ่งดีงามด้วยความซาบซึ้งขอบคุณ

พลังจักรวาลส่งสิ่งดีงามมาให้เราเสมอ ด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย และด้วยเวลาที่เหมาะสม เราเพียงแค่ต้องเปิดรับด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในปาฏิหาริย์จากพลังจักรวาล

We Oneness

25/05/2021
1 2