ทำตามความรู้สึกจากใจจริง


สิ่งแรกที่ต้องทำคือหันมาดูแลร่างกายให้มากขึ้น โดยพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้ตรงเวลา และออกกำลังกายที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนเป็นปกติ

We Oneness

24/05/2021

การตื่นรู้คืออะไร โดย พระไพศาล วิสาโล

ความหมายเบื้องต้นของการตื่นรู้คือ การมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม เพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะอยู่ในความหลง หลงเข้าไปในความคิด หลงเข้าไปในอารมณ์ ซึ่งทำให้เราไม่ต่างจากคนหลับหรือคนละเมอ

หนังสือ หัวใจตื่นรู้

10/12/2019