การตื่นรู้คืออะไร โดย พระไพศาล วิสาโล

ความหมายเบื้องต้นของการตื่นรู้คือ การมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม เพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะอยู่ในความหลง หลงเข้าไปในความคิด หลงเข้าไปในอารมณ์ ซึ่งทำให้เราไม่ต่างจากคนหลับหรือคนละเมอ คนเราที่หลงมีอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือ หลงเพราะลืมตัวหรือไม่รู้ตัว แบบนี้เป็นกันเยอะ แต่แบบที่สองที่เป็นกันมากที่สุดก็คือ หลงเพราะไม่รู้ความจริง ไม่รู้ความจริงของสรรพสิ่ง ซึ่งครอบคลุมถึงไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองด้วย ไปหลงคิดว่าสิ่งทั้งปวงมันเที่ยง มันเป็นสุข มันเป็นตัวเป็นตน แบบนี้เรียกว่าเป็นความหลงขั้นพื้นฐาน ซึ่งทำให้เกิดความยึดติดถือมั่น หลงแบบนี้บางทีเราก็เรียกว่า “อวิชชา” มีความอยากได้เข้ามาครอบครองเป็นของกู มีความหวงแหนว่านี่เป็นพวกของกู ซึ่งก็นำไปสู่การรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่ถือว่าไม่ใช่ของกู เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความหลงที่นำไปสู่การเบียดเบียน และการทำลาย เมื่อใดก็ตามที่เราตื่นรู้ เริ่มจากมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ก็ทำให้เราไม่หลงเข้าไปในความคิด ไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ และไม่ถูกกิเลสครอบงำ ถ้าเราต้องการที่จะมีความสุข มีอิสระ ก็ต้องทำใจของเราให้ตื่น เริ่มจากมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม อยู่แบบไม่ใช่คนหลับใหลหรือคนละเมอ แล้วความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละที่จะเป็นพื้นฐานไปสู่การทำความดี และเห็นความจริง มันก็จะบาทฐานไปสู่การตื่นรู้ เป็นอิสระจากมายาภาพ จากอวิชชา จากความหลงงมงาย ที่ไปเห็นสิ่งต่างๆ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เราจะไม่เห็นคนอื่นเป็นศัตรู แม้ว่าเขาจะมีความคิดต่างจากเรา  แม้ว่าเขาจะมีผิวสี เชื้อชาติ หรือสถานะต่างจากเรา ก็ยังเป็นมิตรกัน ตรงนี้เกิดจากการที่เรารู้จักตัวเอง จนถึงขั้นว่ามันไม่มีตัวกูเหลือเลย ยิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไร […]

หนังสือ หัวใจตื่นรู้

หนังสือ หัวใจตื่นรู้

10/12/2019

I Love You, but I Don’t Need You

[เกริ่น; เดือนก่อนได้ฟังบทนำภาวนา (guided meditation) ของ Rupert Spira ฟังจบรู้สึกว่าเขาพูดถึง ‘ความสุข’ ได้ลุ่มลึก เรียบง่าย และน่าสนใจดี ก็เลยอยากแปลให้ใครๆ ได้อ่าน ความตั้งใจแรกคือแปลให้ซื่อตรงตามต้นฉบับ แต่ด้วยความสามารถทางภาษาอันจำกัด เลยกลายเป็นการแปล+เรียบเรียงตามความเข้าใจ สุดท้ายก็ได้บทความขนาดยาวมากชิ้นนี้ออกมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย] ถ้าลองสอบถามคนทั่วไปว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดในชีวิต คำตอบส่วนใหญ่คงไม่ต่างกัน; ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ครอบครัวที่ดี ทรัพย์สินเงินทอง สุขภาพที่ดี บ้านสวยๆ สักหลัง งานดีๆ สักงาน หรือบางทีอาจเป็นการไม่ต้องทำงานอะไรเลย ฯลฯ ขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องการสิ่งเหล่านี้ บางคนอาจต้องการอะไรที่เป็นนามธรรมกว่านั้น อย่างการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือการรู้แจ้งความจริงของชีวิต แต่หากถามพวกเขาต่อไปว่า ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าความสัมพันธ์ครั้งต่อไปจะทำให้คุณต้องทนทุกข์ คุณจะยังต้องการมันหรือไม่? ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าการมีเงินมากมายจะนำมาซึ่งความหวาดหวั่นกลัดกลุ้มใจ คุณจะยังต้องการมันอยู่หรือเปล่า? และถ้ารู้ล่วงหน้าว่าการรู้แจ้งสัจธรรมจะทำให้คุณต้องทุกข์เศร้า คุณยังอยากจะรู้แจ้งอยู่มั้ย? ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่ต้องการไม่ได้นำความสุขมาให้, คำว่า ไม่ น่าจะเป็นคำตอบของทุกคน จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า สิ่งที่เราทุกคนต้องการจริงๆ แล้วไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ไม่ใช่สุขภาพที่ดี ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ใช่การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่แม้กระทั่งการรู้แจ้ง สิ่งที่เราทุกคนต้องการคือความสุข ความสุขซึ่งเราเชื่อว่าจะได้รับจากสิ่งต่างๆ […]

คุณากร วรวรรณธนะชัย

คุณากร วรวรรณธนะชัย

10/12/2019