โลกหลังโควิด – โลก 7 N ‘โควิด-19’ ป้องกันการเกิดสงครามโลก สู่ทิศทางใหม่

ประเวศ วะสี : วิกฤติโควิด-19 สั่นสะเทือนโลกทั้งใบ ทุกมิติ ข้ามชาติ ข้ามศาสนา ข้ามลัทธิอุดมการณ์ ข้ามเผ่าพันธุ์ ก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ระดับโลก เดิมแม้รุนแรงขนาดทิ้งระเบิดปรมาณูที่ประชาชนลูกเด็กเล็กแดงตายทันทีเป็นแสนคน ก็ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกที่ใหญ่พอ

We Oneness

21/12/2021

สิ่งนั้น

ความจริงสูงสุดก็ดี ความดีสูงสุดก็ดี ความงามสูงสุดก็ดี พบได้ที่ไหนหนอ?
ย่อมพบได้ที่ใจของเราเอง เพราะมันไม่เคยดำรงอยู่นอกใจของเราเลย

We Oneness

21/12/2021

แสงหนึ่งเดียวกัน

แสงหนึ่งเดียวกัน ผลงานรวมเล่มของนักเขียนหนุ่มสาว ผู้ปรารถนาบอกกล่าวสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็น ว่าจักรวาล โลก สรรพชีวิต ล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ผลงานรวมเล่มของนักเขียนหนุ่มสาว ผู้ปรารถนาบอกกล่าวสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็น ว่าจักรวาล โลก สรรพชีวิต ล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว งามมิใช่งามอย่างโดดเดี่ยว ผู้มองกับสิ่งที่ถูกมองเป็นหนึ่งเดียวกัน รักคือเห็นสิ่งจริงตรงหน้าอย่างที่เป็น มิใช่คิดอย่างที่อยากเห็นด้วยอัตตา   บทความสามเรื่องของเมธา ธรากร จุรี เขียนต่างลีลาประสบการณ์ อ้างคำสอนครูอาจารย์ ละวางการยึดมั่นความเชื่อที่ตายตัว เปิดใจเห็นแสงใหม่ไสวสว่าง มองสรรพชีวิตด้วยจิตไพศาลอย่างถ้วนทั่ว ทุกสิ่งอิงอาศัยสัมพันธ์อย่างเนียนนัว จิตวิญญาณหนึ่งเดียวคือรั้วป้องกันภัย   นักวิทยาศาสตร์ใหญ่หลายคนกล่าว หวังวิทยาศาสตร์ฉลาดจะแก้ปัญหาโลกได้ วันนี้เขาเหล่านั้นยอมรับว่าเหตุเภทภัย คุกคามจักรวาลไม่อาจแก้ได้ ถ้าไร้การพัฒนาจิตวิญญาณ   หนังสือเล่มน้อยนี้ชี้วิถีความสัมพันธ์ เธอกับฉันล้วนอิงอาศัยข้องเกี่ยว หวังให้ผู้อ่านเข้าใจใยโยงความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยรัก ด้วยงาม เพื่อข้ามศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอย่างปลอดภัย   สดใส ขันติวรพงศ์ สงขลา 02/02/2020

We Oneness

21/12/2021
1 2 3 6