กิจกรรม Wake Up ONE | Awakening Communicator

Creative Awakening Workshop
เวิร์คชอป พลังแห่งการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตื่นรู้ ค้นพบความสุขได้ด้วยตนเอง นำโดย แขกรับเชิญพิเศษ อ.ประมวล เพ็งจันทร์นักค้นหาความหมายของชีวิตผ่านการเดินทางสู่หัวใจ

We Oneness

04/10/2020