พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล “เราจะเป็นมิตรกับตนเอง ได้อย่างไร?”

ธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นหนึ่งกับตัวเองอย่างมีคุณค่า” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

[We Oneness PODCAST Ep.2]

ธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นหนึ่งกับตัวเองอย่างมีคุณค่า”
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ถ่ายทอดสดจากงาน Wake up ONE : Writers & Stars Awakening Workshop

กิจกรรม Wake up ONE เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“

ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter