พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล “เราจะเป็นมิตรกับตนเอง ได้อย่างไร?”

ธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นหนึ่งกับตัวเองอย่างมีคุณค่า” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

[We Oneness PODCAST Ep.2]

ธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นหนึ่งกับตัวเองอย่างมีคุณค่า”
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ถ่ายทอดสดจากงาน Wake up ONE : Writers & Stars Awakening Workshop

กิจกรรม Wake up ONE เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“

ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

** เลือกฟังหัวข้อธรรมบรรยาย **
00:00– Introduction
00:46– กินอาหารบำรุงกาย ใจ และปัญญา
06:33– การเป็นหนึ่งกับตัวเอง กับการเป็นที่1ในโลก 09:56– เราอยู่กับตัวเองไม่ได้
25:27– ความเป็นหนึ่งของกายกับใจ
33:55– ความเป็นหนึ่งของสมอง(เหตุผล) กับหัวใจ(อารมณ์)
44:27– สมองนำหัวใจ / หัวใจนำสมอง
51:15– เมื่อฉันและกูอยู่ด้วยกันไม่ได้
1:25:57– การเป็นมิตรกับตัวเอง และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

Q&A
56:50 – อยากเลิกติดหวย เราจะหักห้ามใจจากกิเลศได้อย่างไร?
1:09:23 – ผีมีจริงหรือไม่ ถ้ามีผีจะเป็นอย่างไร?
1:11:01 – ทำไมจำนวนมนุษย์เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ถ้ามีจำนวนจิตเกิดดับมีเท่าเดิม
1:13:30 – ทำไม เดจาวู เกิดขึ้นกับเรา?
1:16:07 – ทุกข์จากการมีเจ้านายที่เห็นแก่ตัวต้องทำอย่างไร? (ทุกข์อยู่ที่ใจเรา)

- RELATED POSTS-

กิจกรรม Wake Up ONE | นักเขียนบทละครโทรทัศน์

Wake Up ONE : Creative Awakening Workshop สำหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์
เวิร์คชอป พลังแห่งการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตื่นรู้ และสุขภาวะทางปัญญา
7 ตุลาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

Read More »
Club of ONE ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน”

TALK “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน”

เมื่อคน 4 คน ที่ทำงานเพื่อสุขภาวะ เพื่อการตื่นรู้ เพื่อหนึ่งเดียวกัน มาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ และเสวนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผองเพื่อนพวกเราทุกคน

Read More »

กิจกรรม Wake Up ONE | Writers & Stars Workshop

Wake Up ONE : Writers & Stars Workshop
คอร์ส ดารา ผู้กำกับ ผู้จัดละคร และนักเขียนบท คอร์สพิเศษที่ออกแบบมาอย่างร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การมีสติ รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
แล้วเห็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา
ให้แก่ตนเองและสังคม เป็นการสร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่

Read More »

กิจกรรม Wake Up ONE | Creative Awakening Workshop

คอร์สพิเศษที่ออกแบบมาอย่างร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การมีสติ รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
แล้วเห็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้แก่ตนเองและสังคม เป็นการสร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่

Read More »
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram