ดอกไม้แห่งธรรม
ครั้งที่ 1

กิจกรรม "ดอกไม้แห่งธรรม" ครั้งที่ 1

จูนความสัมพันธ์กับใครบางคนผ่านดอกไม้และแจกัน กับ ครูดล และทีมอาสาสนทนาเยียวยาใจ

3 มี.. 66 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห้องอาศรม 313 ชั้น 3

เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากผู้เข้าร่วม 

คุณสมบัติที่ดีภายในและความเป็นตัวเองได้สะท้อนออกมาผ่านดอกไม้ กระบวนการพูดคุยทำให้เรื่องราวความสัมพันธ์ได้เผยปรากฏมาให้เราทุกคนได้ทำความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่สัมผัสได้ภายในหัวใจจึงงดงามและสดใสกว่าที่เคย

ดอกไม้แห่งธรรมเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสงบสวยงามและทำให้ผลิบานจากด้านใน

ขอบคุณ ครูดล และทีมอาสาสนทนาเยียวยาใจ ธนาคารสติ เครือข่ายชีวิตสิกขา ที่ได้จัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้คนได้เติบโตทางสุขภาวะทางปัญญา กลับมาค้นพบความสวยงามภายในใจและภายในความสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ดอกไม้แห่งธรรม ครั้งที่1 เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“ ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะ – สสส (สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา)

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print