งานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe
Dialogue for Embracing Interconnectedness ครั้งที่ 5

งานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe : Dialogue for Embracing Interconnectedness ครั้งที่ 5

เสมสิกขาลัย X We Oneness
27 ส.ค. 66
Cocoon BKK

We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน เชิญชวนท่านที่รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับสิ่งหนึ่ง… รับรู้เสียงจังหวะจากข้างในที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้น… มาพบกันเพื่อร้อยเรียงจังหวะของกันและกัน ร่วมกันถอดรหัสจังหวะชีวิต เข้าสู่หน้าที่ตอบแทนจักรวาลของเรา

เพราะเราได้ยินจังหวะจักรวาลเดียวกัน จึงมาพบกัน
 
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print