Connected Universe #3
เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก

Connected Universe ครั้งที่ 3

งานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก

25 กุมภาพันธ์ 2566 : CATERPILLAR CAFE  งามวงศ์วาน

We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน เชิญชวนท่านที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณ หรือรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับบางสิ่งหรือมีเสียงเพรียกจากข้างในที่ตามหาเพื่อนร่วมทาง มาร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกันและกัน สู่การเกื้อกูลสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ ตอบแทนจักรวาลของเรา ในงานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 3

มาแสดงตัวว่าเราล้วนดำรงอยู่เพื่อกันและกัน เสมอมา และตลอดไป

เพื่อนผู้ร่วมวงเสวนา

วิภาวดี โลเปซ (วิ) : นักเรียนรู้โลกภายใน ที่ดูแลจิตวิญญาณให้เกิดความสมดุล ผู้ออกแบบกระบวนการ “Divine Energy Healing Process”

รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์ (ติ๊ก) : นักเดินทางสำรวจชีวิตและจิตวิญญาณในระดับลึกซึ้ง ลงลึกถึง DNA

ดร.เมธา หริมเทพาธิป (เมธ์) : นักปรัชญา ความจริง ความงาม ความรัก

..สมิท ศุขสวัสดิ์ (สมิท) : ที่ปรึกษาการสร้างและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เเบบ 64 tetrahedron

อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย (เอ็กซ์) : ประธานกรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชน 

รีววหลังจบงาน

สื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Club of ONE : งานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 3 
เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“
ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะ – สสส
(สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา)
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print