6 ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติรุดหน้า

ในการปฏิบัติให้ได้ดีนั้น ชีวิตผู้ปฏิบัติควรประกอบไปด้วยปัจจัย 6 ประการ คือ 1. มีเจตนามุ่งมั่น คือ มีเป้าหมายและความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งที่ปฏิบัติให้สำเร็จ 2. มีความใส่ใจ คือ มีการสอดส่อง คอยฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ 3. มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คือ มีการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่หยุด แม้จะหมดกำลังใจ และยังหมายถึงไม่เปลี่ยนใจไปโดยง่าย เช่น หากลงมือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็ทำในรูปแบบนั้นไปเลย ไม่โลเล วอกแวก จนกว่าจะทดลองและได้ผลสรุปแล้วว่าถูกทางหรือไม่ถูกทาง 4. มีที่ปรึกษาหรือครูบาอาจารย์ คือ ผู้ปฏิบัติในขั้นต้นไปจนถึงขั้นปลายควรมีอาจารย์คอยแนะนำให้คำปรึกษา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากทำเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้ฝึกฝนอาจปฏิบัติผิดรูปแบบหรือทำในสิ่งที่ผิดจนเดินไปสู่ทางเสื่อมได้ 5. มีชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกัน คือ มีกลุ่มหรือชุมชนเป็นผู้ร่วมทางเดินเดียวกัน สำหรับช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ศึกษาหรือฝึกฝนเจริญงอกงามขึ้นไปในชีวิตที่ประเสริฐกว่าเดิม 6. มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ มีหลักการในการฝึกฝนที่ถูกทางและมีหลักปฏิบัติที่เป็นหนทางนำไปสู่การตื่นรู้ได้จริง Photo by Jyotirmoy Gupta on Unsplash

หนังสือ หัวใจตื่นรู้

หนังสือ หัวใจตื่นรู้

09/12/2019

Oneness เรียบง่าย และหน้าที่มนุษย์

ผมเรียนรู้ว่า รู้รอบแสนโกฏโลก รู้ทั่วแสนโกฏจักรวาล ยังไม่เท่า ‘รู้ใจตน’ จะมีประโยชน์อะไรจากความใคร่กระหายรู้ หากมันไม่ทำให้คุณรู้จักคำว่า ‘ชีวิต’

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

09/12/2019

ไม้หอมแห่งการรู้สึกตัว

อะไรคือแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาเปิดบ้านให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ คอยต้อนรับผู้คนแปลกหน้ามากมายให้สามารถเข้ามาใช้พื้นที่และธรรมชาติภายในบ้านของเธอเพื่อเรียนรู้ “ตัวเอง” ถึงวันนี้มีนับร้อยชีวิตที่ได้รับประสบการณ์เปลี่ยนแปลงภายใน การค้นพบตนเอง และความประทับใจจาก บ้านไม้หอม พระราม 2 บ้านหลังงามท่ามกลางธรรมชาติของคุณภัทรมน วิเศษลีลา หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม คุณหลีแห่งบ้านไม้หอม

ภัทรมน วิเศษลีลา

ภัทรมน วิเศษลีลา

09/12/2019

ออกจากลมหายใจแห่งความเจ็บปวด

คนเราต้องตื่นเพราะก่อนหน้านั้นชีวิตเราก็เหมือนอาศัยอยู่ในเปลือกไข่ แต่พอถึงเวลาก็จะมีเหตุบางอย่างมากระทบให้เราเห็นความจริงของจิตและกายนี้ เหมือนถึงเวลาต้องออกจากเปลือกไข่

ตา สุรางคนา สุนทรพนาเวช

ตา สุรางคนา สุนทรพนาเวช

09/12/2019

เป็นแม่จึงค้นพบ

ดิฉันพบว่าโจทย์ที่ท้าทายที่สุดในประสบการณ์ชีวิตของแม่ คือการจัดการกับภาวะจิตใจของตนเอง เมื่อจิตใจขุ่นมัว ก็มองไม่เห็นทฤษฎี มองไม่เห็นลูก มองไม่เห็นแม้แต่ตนเอง แม้ว่าจะสะสมความรู้ภายนอกมากมาย แต่ก็ไม่สามารถนำความรู้จากใดๆ ไปปฏิบัติกับชีวิตลูกได้เลย หากไม่รู้จักและเข้าใจชีวิตความเป็นแม่ในแบบเฉพาะของตนเอง

เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร

เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร

09/12/2019

ยอมให้ตัวเองได้ถูกฝึก

นักเยียวยา หรือ Healer จึงเริ่มกลายเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในสังคมสมัยใหม่ ครูเอ๋ ทำงานเป็นนักบำบัดและเยียวยาโดยใช้ Minddala* และ Mindtangle* เป็นเครื่องมือ

ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย

ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย

09/12/2019

ลูก แม่ ฉัน และการเดินทางสู่อิสรภาพของใจ

ชีวิตที่เกิดการตื่นเพื่อรู้ คือชีวิตที่มองเห็นความเป็นจริงของโลกด้วยใจที่เปิดกว้าง เข้าใจถึงความคิด ความเชื่อ ที่เป็นที่มาของความทุกข์ในชีวิต และรู้จักที่จะอยู่กับชีวิตด้วยความไม่คาดคั้น สามารถละวางความคาดหวังทั้งกับตัวเองและคนอื่นลงได้

ชรรินชร เสถียร

ชรรินชร เสถียร

09/12/2019