อะไรบ้างที่ “ไม่ใช่รัก”

ความพึงพอใจ ไม่ใช่รัก ความติดอกติดใจ ไม่ใช่รัก ความเพลิน (นันทิ) ไม่ใช่รัก ความพยายามเอาอกเอาใจ ไม่ใช่รัก ความถูกสเปค ตรงจริต ไม่ใช่รัก ความติดในรูปลักษณ์ ไม่ใช่รัก ความมีเสน่ห์เย้ายวน ไม่ใช่รัก ความโหยหา ไม่ใช่รัก การอยากเอาชนะ ไม่ใช่รัก ความรู้สึกเหนือกว่า ไม่ใช่รัก ความรู้สึกต่ำต้อย ไร้ค่า ไม่ใช่รัก การอยากมีคุณค่า ไม่ใช่รัก การอยากครอบครอง ไม่ใช่รัก การติดในความรู้ความสามารถ ไม่ใช่รัก ความเบื่อหน่าย ไม่ใช่รัก ความเร่าร้อนในราคะ ไม่ใช่รัก ความหลงใหล ไม่ใช่รัก ความใคร่ ความกำหนัด ไม่ใช่รัก ความตื่นเต้นในเซ็กส์ ไม่ใช่รัก แรงดึงดูดทางเพศ ไม่ใช่รัก ความกลัวที่จะเสียเปรียบ ไม่ใช่รัก ความอยากได้รางวัล ไม่ใช่รัก ความรู้สึกอกหัก ไม่ใช่รัก ความยึดติดในรัก ไม่ใช่รัก การพยายามทำให้เขารัก ไม่ใช่รัก การล่อลวงให้เขารัก […]

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

18/12/2019

กุญแจสำคัญสู่ความเป็นหนึ่งเดียว

Oneness หรือ “ความเป็นหนึ่งเดียว” นี้ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่อาจหาคำนิยามที่ครอบคลุมในทุกมิติได้เลย ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด ความเป็นลบบวกและค่ากลางของธรรมชาติ พลังงานคู่ขนานในทุกมิติ ทั้งในความมีและความว่างอันเป็นอนันต์ ทั้งผู้รู้ สิ่งที่ถูกรู้ กลไกและภูมิปัญญาของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งใบไม้ในกำมือ ทั้งใบไมในป่าน้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งอดีตและอนาคตที่กำหนดหยั่งลงสู่ปัจจุบัน การเข้าใจถึง Oneness จึงเป็นเรื่องเฉพาะตน เป็นความจริงที่ถูกเรียนรู้ในโลกของแต่ละคน และพร้อมที่จะแชร์ต่อไป เพื่อเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นที่กลางอันเป็นตลาดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมกันถึงความเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง ความไม่พอใจในกระแสลบความพอใจในกระแสบวกล้วนต้องแลกด้วยราคาที่เหมาะสมกันกล้าที่จะวิ่งตามความไม่พอใจก็ต้องกล้าเจ็บปวดจากการบีบคั้นทางใจและยอมรับความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นกล้าที่จะวิ่งตามความพอใจก็ต้องกล้ารับความเจ็บปวดจากคนที่รู้สึกไม่พอใจ และยอมรับกับความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น มนุษย์ คือ กาย+ใจ = ขันธ์ 5 ขันธ์ 5 คือ ระบบพลังงาน (-/+)ระบบพลังงานอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติธรรมชาติยุติธรรมเสมอ เมื่อมี “ความเป็นผู้ให้”“ความเป็นผู้รับ” ย่อมปรากฏตัวขึ้นเมื่อยึดเอาแต่พลังงานบวกพลังงานลบจะเบียดเบียนอยู่เสมอเมื่อยึดเอาแต่พลังงานลบพลังงานบวกจะถูกกดทับเกิดเป็นวิถีแห่งการเบียดเบียนอยู่เสมอระบบการรับส่งทางพลังงานเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับ และทำความเข้าใจ ผู้ที่เข้าใจ Oneness ย่อมรู้สึกตัวว่าการวิ่งตามความพอใจและความไม่พอใจการเอาแต่บวกและปฏิเสธลบหรือเอาแต่ลบและปฏิเสธบวกเป็นการไม่ยอมศิโรราบต่อธรรมชาติจิตของเขาจึงวิ่งหาความมีความเป็นไม่จบสิ้น (1)มีอาการรังเกียจสิ่งที่มีที่เป็นที่ตนไม่ต้องการ อยากผลักดันออกไปจากชีวิต (2)ชีวิตจึงวิ่งไปตามความพอใจ/ไม่พอใจเป็นทาสในระบบพลังงาน (-/+)ไม่สามารถเข้าถึง Oneness ได้จริง ต้นเหตุเกิดขึ้นมาจากการไม่ยอมศิโรราบต่อธรรมชาตินั่นเอง แต่ก็นะ… ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ […]

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

11/12/2019

การยอม คือ หัวใจของวิปัสสนาและการปล่อยวาง

ให้ “ยอม” ตั้งแต่เริ่มแรก ของการสัมผัส-สัมพันธ์ ยอม ทิ้งเรื่องราว ไม่เอาเรื่องไม่เอาราว ไม่ต้องอะไรกับอะไร ให้ต่อยอดผลกรรม เวียนวนในคลื่นแห่งทุกข์ การยอมเป็นหัวใจของวิปัสสนาที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดมันช่วยสร้าง “สำนึกใหม่”สำนึกของการสละออกสำนึกของการปล่อย การวางยอมสละความรู้สึกนึกคิดยอมยุติเรื่องราวที่จมทุกข์โดยกลับมา “รู้เนื้อรู้ตัว”อย่าง “ตรงไปตรงมา” ทิ้ง “ภาพ” เพื่อยอมรับ “สภาพ” ยอมรับสภาวะในปัจจุบันโดยไม่กลับเข้าไปหาภาพที่สร้างเรื่องราวต่อยอดต่อเรื่องต่อราวไม่รู้จบไม่ปรุงแต่งอะไรเพิ่มอีกคือหยุดสร้างกรรมที่ต่อเนื่องหยุดผลิตซ้ำๆ วนๆ ในเรื่องราวจมทุกข์หยุดโทษตัวเอง หยุดโทษผู้อื่นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้เมื่อรู้แล้ว มันก็ปล่อยก็วางลงไปเอง พอปล่อยลงไปแล้วไม่ต้องหยิบขึ้นมาเพื่ออยากรู้อีกเดี๋ยวมันจะรู้ซ้อนรู้ ตื่นซ้อนตื่นตื่นแล้วก็ตื่นอีกอยู่นั่น ไม่จบเพราะมันตื่นที่หัวไม่ได้ตื่นที่ใจ ยอมเพื่อให้จักรวาลภายนอกเรียนรู้จักรวาลภายในผ่านความรู้สึกที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มต้นของการเกิดขึ้นแห่งจักรวาล การยอมรับ คือ หัวใจของการปล่อยวาง คือ “การยอมรับได้ในทุกทาง”กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงหน้าทิ้ง “ตัวเอง” ลงไปเสียได้ซ้ำแล้ว… ซ้ำเล่าวาง “แผน” ลงไปเสียได้ซ้ำแล้ว… ซ้ำเล่าปล่อย “สิ่งยึด” ลงไปเสียได้ซ้ำแล้ว… ซ้ำเล่า เหมือนขวานถากไม้ ที่ร่อนเอาส่วนต่างๆ ออกไปให้มันเบาสบาย ไม่ต้องแบกใบ แบกกิ่ง แบกเปลือกแบกกระพี้ แม้กระทั่งแก่น วางลงไปแม้กระทั้งราก ยอมรับว่า ธรรมชาติไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสนองความอยากได้ดั่งใจของใครเลยแม้แต่คนเดียวธรรมชาติทำหน้าที่ของธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอและสมบูรณ์แบบในตัวมันเองแล้ว แต่ใจเราต่างหากที่ไม่สมบูรณ์แบบมันพร่อง มันพลาด ขาดความรู้สึกตัวต้องการความสมบูรณ์แบบจากสิ่งมายาจึงดิ้นพล่านเพื่อสนองอัตตาที่ไม่เต็มอิ่มนั้นอยากสำคัญตัวตลอดเวลาอยากฝืน […]

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

10/12/2019

การยอมรับ คือ การศิโรราบ

เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ว่า #Ep1 อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงลับไปแล้ว อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยอมรับและปล่อยวาง #Ep2 สุข-ทุกข์ เป็นของชั่วคราว เดี๋ยวมันก็ผ่านไป #Ep3 เมื่ออยากได้ก็ต้องเสีย เมื่อยึดว่าเป็นผู้ให้ก็ต้องกลายเป็นผู้รับ เมื่อมีตัวตนก็ต้องแบก ก็ต้องทุกข์ #Ep4 ชีวิตเป็นของเที่ยง เป็นก็เที่ยงเป็น ตายก็เที่ยงตาย ทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัย จะว่าไม่เที่ยงเหมือนคนทั่วไปก็ได้ มันก็แค่ตรรกะทางภาษา เกมความคิด #Ep5 ใบไม้ในกำมือก็มี ใบไม้นอกกำมือก็มี พี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง อย่ายึดมั่นถือมั่น #Ep6 1 คน 1 คนจริง 7 พันล้านคน 7 พันล้านความจริง ปล่อยวางทุกความจริง จะเข้าสู่ความเป็นจริง #Ep7 ธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องของเราจะเข้าไปตัดสิน ยิ่งยุ่งยิ่งยาก ยิ่งอยากยิ่งไม่จบ ยิ่งมีแผน มีเงื่อนไข ยิ่งมากยิ่งทุกข์มาก ปล่อยวางให้ธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติ ด้วยความจริง ความงาม และความรัก #Ep8 ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ ยิ่งยึดยิ่งเจ็บปวด ยิ่งโกงยิ่งไม่เหลืออะไร ยิ่งตัดสินยิ่งไม่เข้าใจ […]

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

10/12/2019

Oneness เรียบง่าย และหน้าที่มนุษย์

ผมเรียนรู้ว่า รู้รอบแสนโกฏโลก รู้ทั่วแสนโกฏจักรวาล ยังไม่เท่า ‘รู้ใจตน’ จะมีประโยชน์อะไรจากความใคร่กระหายรู้ หากมันไม่ทำให้คุณรู้จักคำว่า ‘ชีวิต’

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

09/12/2019

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา” โดย ดร เมธา หริมเทพาธิป

[We Oneness PODCAST Ep.8] เมื่อผู้ตื่นรู้สามารถรวมใจกันให้เป็น Oneness ย่อมสามารถสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกันได้ด้วย ความรักความเข้าใจ ความงามในจิตใจ และความรักในเพื่อนมนุษย์ตามความเป็นจริง สิ่งที่ทำได้เลยก็คือ ความเข้าใจ การยอมรับ และอภัยตนเองจากนั้นก็มองให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ‘การเชื่อมต่อ” (Connect) ด้วยอำนาจและผลประโยชน์ แท้จริงแล้วเป็น ‘การปฏิเสธการเชื่อมต่อ’ (Disconnect) การเชื่อมต่อให้ลึกถึงระดับความรู้สึกทางจิตใจนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเข้าถึงความจริง ความงาม ความรักในตัวมนุษย์ เข้าใจตนเอง เห็นใจเห็นผู้อื่น เชื่อมโยงด้วยความรักความเข้าใจกับเพื่อนมนุษย์ . – ดร.เมธา หริมเทพาธิป – . ที่มา : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ONE หนึ่งเดียวกัน”

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

12/08/2019