เห็นหนึ่งเดียวกัน – Witness The Oneness

ทุกสิ่งที่เห็น ไม่เคยเป็นแค่สิ่งที่เห็น
สิ่งๆ หนึ่ง ล้วนปรากฏขึ้นได้ ด้วยสิ่งอื่นๆ 
นับร้อย นับพัน นับล้าน นับล้าน
กระทั่งไม่อาจนับได้ ถ้วนทั่ว

ทุกๆ สิ่ง ที่เรายึดมั่นเป็นตัวตน เรา เขา
มันก็จริงอยู่ แต่หาใช่ความจริงทั้งหมด
หรือ ความจริงอย่างที่เป็น
เพราะตัวตนทั้งหมด เป็นเพียงความคิดอันแบ่งแยก
ชี้ระบุ ขอบเขต จำกัด แห่งความเป็นนั่นเป็นนี่

ตัวตนที่แท้ ยากยิ่ง และเป็นไปไม่ได้
ที่จะระบุชี้ชัด หรือยึดมั่นให้มันเป็นอัตตาตัวตน
เพียงเท่านั้น เท่านี้ แค่นั้น แค่นี้

เพราะสิ่งๆ หนึ่ง คือ การปรากฏของสิ่งทั้งหมด
สิ่งทั้งหมด คือ การปรากฏของความจริงหนึ่ง
คือ หนึ่งนั้นเดียวกัน…

All is One
One is All

Facebook
Email
Twitter
Telegram