ตื่นรู้ สู่หนึ่งเดียวกัน|พระไพศาล วิสาโล

ยิ่งถ้าหากว่าคุณปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งไม่มีตัวกู มองตนโดยไม่มีตน โลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จิตใจก็จะแผ่กว้างไปจนกระทั่งมองเห็น

“ยิ่งถ้าหากว่าคุณปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งไม่มีตัวกู มองตนโดยไม่มีตน โลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จิตใจก็จะแผ่กว้างไปจนกระทั่งมองเห็น ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับสรรพสิ่งว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ตรงนี้แหล่ะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะพบว่า ตัวตนนั้นแตกสลาย จิตขยายออกไปอย่างไร้เขตแดน จนทุกๆอย่างไม่ได้แยกจากตัวเองเลย อันนี้ คือการเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง เพราะเปลี่ยนแปลงจากลึกซึ้งจากภายใน”
.
– พระไพศาล วิสาโล –

.
จากหนังสือ New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
http://www.facebook.com/newheartnewworld
ชมคลิปทั้งหมดได้ที่ http://www.youtube.com/NewHeartNewWorld
สนับสนุนโดย MAGNOLIA คิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์
และ องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

Facebook
Email
Twitter
Telegram