ตื่นจากการตัดสินคนอื่น

การเดินทางค้นหาหัวใจตื่นรู้ ของ 20 ผู้สนใจเส้นทาง ค้นหาความจริงของหัวใจ

เราไม่อาจรู้จักใครทั้งหมดได้เลย
เราก็รู้แค่พอที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กับคนๆ นั้น
รักคนนี้ เกลียดคนนั้น หรือให้อภัยเขาได้
ผมเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนั้น
เรายังรักใครคนนั้นอยู่ ก็เพราะหน่วยที่เรามี
มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ positive
แล้วเราก็ยึดโยงเอาไว้ 
.
หรือใครก็ตามที่เราไม่ให้อภัย 
เราก็อาจรู้จักแค่ไม่กี่พัน ไม่กี่หมื่นหน่วย 
หรือบางคนเราอาจรู้จักเขาแค่ 4 หน่วย
แต่ไม่ไหวล่ะ ชาตินี้ฉันอยู่กับแกไม่ได้
แล้วจริงๆ เราก็อย่าลืมว่า 
เราไม่มีวันรู้จักใครครบล้านหน่วยจริงๆ

– บางส่วนจาก –
Wake Up 101 :The Awakening Workshop
การเดินทางค้นหาหัวใจตื่นรู้ ของ 20 ผู้สนใจเส้นทาง 
ค้นหาความจริงของหัวใจ 

Facebook
Email
Twitter
Telegram