เจอใจกลาง ณ กลางใจ

ชีวิตก็เหมือนทอร์นาโด 
ตัวตนที่หมุนตลอดเวลา
จักรวาลทั้งหมดที่หมุนไป 
และตราบใดที่เราไม่นิ่ง
เราก็ไหลเข้าไปในความคิด
ต้องหาแกนนั้นให้เจอ
.
ใจ ตัวนั้น ที่แลเห็นทุกอย่าง
เพราะสิ่งที่หมุนอยู่ คือ ตัวตนของเรา
ในลูกข่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรา
แต่มันชั่วคราว มันแปรเปลี่ยนไป
.
ครูบาอาจารย์จึงสอนว่า ให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้
คือ อีกหนึ่งวิธีที่คุณจะกลับมาหาแกนกลาง
ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความแปรไปทั้งหมด
.
ดำรงอยู่ในใจให้ได้ มีสติให้ได้
หาปัจจุบันให้เจอ เพราะปัจจุบัน
ไม่เคยหายไปจากเราเลย

– บางส่วนจาก –
Wake Up 101 :The Awakening Workshop
การเดินทางค้นหาหัวใจตื่นรู้ ของ 20 ผู้สนใจเส้นทาง 
ค้นหาความจริงของหัวใจ 

Facebook
Email
Twitter
Telegram