โลกที่มองเห็น VS โลกที่เป็นจริง

การเดินทางค้นหาหัวใจตื่นรู้ ของ 20 ผู้สนใจเส้นทาง ค้นหาความจริงของหัวใจ

น้ำหมดไปครึ่งแก้ว
หรือ เหลือน้ำอีกครึ่งแก้ว
ความจริง คือ อะไรกันแน่ ?
ถูก หรือ ผิด มีจริงไหม ?

.

– บางส่วนจาก –
Wake Up 101 :The Awakening Workshop
การเดินทางค้นหาหัวใจตื่นรู้ ของ 20 ผู้สนใจเส้นทาง 
ค้นหาความจริงของหัวใจ 

Facebook
Email
Twitter
Telegram