เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 6
ฟังเสียงจังหวะจักรวาล ถอดรหัส จังหวะชีวิต

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 6 ฟังเสียงจังหวะจักรวาล ถอดรหัส จังหวะชีวิต

1 ตุลาคม 2566
โพธาลัย กรุงเทพฯ

การพบกันในความเป็นเพื่อน จากการฟังเสียงภายในตนเอง จึงออกมาเชื่อมโยงสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การพูดคุยสะท้อนจังหวะชีวิตของแต่ละคน จนสอดประสานไปในบรรยากาศแห่งความรักและความเข้าใจ

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print