Search
Close this search box.
Wake up ONE
Awakening Coach

กิจกรรม Wake Up ONE | Awakening Coach

คอร์ส Coach , Facilitator และ วิทยากร
ปลุกพลังแห่งการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตื่นรู้ และสุขภาวะทางปัญญา

แขกรับเชิญพิเศษ โค้ชจิมมี่-พจนารถ ซีบังเกิด ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach (JTC) และ Thailand Coaching Academy (TCA) 

28 กันยายน 2563 สถานที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส., กรุงเทพฯ

บรรยากาศกิจกรรม

INTRO

แนะนำโครงการ/ วิทยากร/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

[ 1 ] คนที่ยังไม่รู้จักตัวเองว่า "ถือ" ตัวตนอะไรอยู่จะเอาอะไรมา "วาง" เราจะต้องรู้จักตัวตนของเราก่อน .

[ 2 ] โค้ชจริงๆต้องก้าวข้ามตัวเองก่อน ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง เราก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้นการช่วยคนอื่น เราต้องไม่มีตัวตนก่อน

[ 3 ] บุคลิกภาพที่ปรากฏจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา จริงๆเราใสกว่านั้นเรา เต็มกว่านั้น​ เรายิ่งใหญ่กว่านั้น จริงๆแล้วเราไม่ต้องมีบุคลิกภาพก็ได้.. จงหลุดจากมัน​ จงกลับไปเป็นคนดั้งเดิมที่เราเป็นจริงๆ

[ 4 ] ถ้าเราไม่ได้ให้ความหมายกับอะไรบางอย่าง ทุกคนก็เป็นคนดีหมดเลย.. เขาก็ดีในแบบของเขา.. เราก็ดีในแบบของเรา..

[ 5 ] การนอบน้อมถ่อมตนก็เป็นอัตตาชนิดหนึ่งเช่นกัน อัตตาที่อยากให้คนรู้สึกว่าเราเรียบร้อย​ เราไม่มีอัตตา.. แต่การไม่มีอัตตาจริงๆคือเวลาโดนด่าแล้วเราไม่สะเทือนเราโดนชมก็ไม่สะเทือน..

[ 6 ] เมื่อร่างกายนี้ยังดำรงอยู่.. เมื่อมีหน้าที่อะไรก็ทำไป​ ทำแล้วจบแล้วก็จบตรงนั้นเลย.. ก็ไม่ต้องแบกอะไรไปด้วย..

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print