กิจกรรม Wake Up ONE | นักเขียนบทละครโทรทัศน์

Wake Up ONE : Creative Awakening Workshop สำหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์
เวิร์คชอป พลังแห่งการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตื่นรู้ และสุขภาวะทางปัญญา
7 ตุลาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

We Oneness

31/03/2021

กิจกรรม Wake Up ONE | Writers & Stars Workshop

Wake Up ONE : Writers & Stars Workshop
คอร์ส ดารา ผู้กำกับ ผู้จัดละคร และนักเขียนบท คอร์สพิเศษที่ออกแบบมาอย่างร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การมีสติ รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
แล้วเห็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา
ให้แก่ตนเองและสังคม เป็นการสร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่

We Oneness

19/03/2021

กิจกรรม Wake Up ONE | Creative Awakening Workshop

คอร์สพิเศษที่ออกแบบมาอย่างร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การมีสติ รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
แล้วเห็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้แก่ตนเองและสังคม เป็นการสร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่

We Oneness

19/03/2021

กิจกรรม Wake Up ONE | Awakening Communicator

Creative Awakening Workshop
เวิร์คชอป พลังแห่งการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตื่นรู้ ค้นพบความสุขได้ด้วยตนเอง นำโดย แขกรับเชิญพิเศษ อ.ประมวล เพ็งจันทร์นักค้นหาความหมายของชีวิตผ่านการเดินทางสู่หัวใจ

We Oneness

04/10/2020

กิจกรรม Wake Up ONE | Awakening Coach

เวิร์คชอป พลังแห่งการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตื่นรู้ และสุขภาวะทางปัญญา พร้อมแขกรับเชิญพิเศษโค้ชจิมมี่-พจนารถ ซีบังเกิด ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach (JTC) และ Thailand Coaching Academy (TCA)

We Oneness

25/09/2020