บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ – 3/3

โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง หากการบวชครั้งแรกคือประสบการณ์ทาง ‘ธรรมะ’ ครั้งแรกที่ชัดเจนที่สุด การบวชครั้งที่สองคงเป็นความเข้าใจเรื่องเดียวกันที่มากกว่าแค่การนึกคิดเอา เขาเริ่มจากเจอโลกใบใหม่ ตามมาด้วยความสนใจในธรรมะอย่างท่วมท้น ทั้งการอ่านหนังสือ ฟังเสียงบรรยาย และขมวดความเข้าใจเป็นความจำ เป็นถ้อยคำ เป็นตรรกะ ก่อนที่เวลาต่อมาจะพบว่าช่วงเวลานั้นสุดโต่งเกินไป อีกทั้งธรรมะแบบรู้เพราะคิดได้จำได้นั้นไม่ใช่หัวใจของเส้นทาง เมื่อผ่อนคลายความสุดโต่ง เขาเริ่มรู้จักการมีสติรู้ตัว สามารถใช้ชีวิตพร้อมสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวมาที่กิจกรรมในชีวิตประจำวัน จนถึงการเริ่มต้นทำอาชีพงานสื่อสารความเข้าใจชีวิต กระทั่งทักษะทางใจที่สะสมไว้มาผสานกับความสงบในภาวะสั้นๆ ทว่าแจ่มแจ้งจนเกิดเป็นความเข้าใจที่ลุ่มลึกและแจ่มชัด ทั้งหมดนั้นคือเส้นทางอย่างย่อที่ ‘ธรากร กมลเปรมปิยะกุล’ ใช้ทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า ‘ธรรมะ’ ซึ่งกลายเป็นตัวตนของเขาในปัจจุบัน ยุคสมัยที่การรับข่าวสารได้อย่างง่ายดาย นอกจากอ่านหนังสือธรรมะที่หลากหลาย การรับสารจากคลิปวีดีโอในอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีการที่เขาใช้อย่างสม่ำเสมอในปัจจุบัน ทั้งเพื่อทำความเข้าใจระบบนิเวศของผู้คนที่เข้าถึงความจริงทั่วโลก และเพื่อเห็นความเชื่อมโยงหลายศาสตร์หลากผู้รู้ แต่นั่นเป็นเพียงความเข้าใจในเบื้องต้นที่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงพาไปเจอภาวะที่ลุ่มลึกด้วย “ช่วงหลังผมมีงานอดิเรกที่ทำแทบทุกครั้งที่ขับรถ คือการฟังคลิปการสัมภาษณ์ผู้ตื่นรู้จากทั่วโลก ไม่ใช่แค่ผู้รู้ที่เป็นที่รู้จักระดับโลกแล้วนะ แต่เป็นผู้ตื่นรู้ทั่วไปด้วย ผมฟังและติดตามจากช่อง Buddha at The Gas Pump หรือ ‘พบพุทธะ ณ ปั้มน้ำมัน’ ความหมายของชื่อช่องนี้ก็คือ ทุกวันนี้ เราอาจจะพบผู้ตื่นรู้ง่ายได้ในยุคปัจจุบันโดยที่เราไม่รู้ตัว ช่องนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ตื่นรู้จากทุกมุมโลกกว่า 400 คน แต่ละคนจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิต […]

ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

18/12/2019

กุญแจสำคัญสู่ความเป็นหนึ่งเดียว

Oneness หรือ “ความเป็นหนึ่งเดียว” นี้ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่อาจหาคำนิยามที่ครอบคลุมในทุกมิติได้เลย ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด ความเป็นลบบวกและค่ากลางของธรรมชาติ พลังงานคู่ขนานในทุกมิติ ทั้งในความมีและความว่างอันเป็นอนันต์ ทั้งผู้รู้ สิ่งที่ถูกรู้ กลไกและภูมิปัญญาของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งใบไม้ในกำมือ ทั้งใบไมในป่าน้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งอดีตและอนาคตที่กำหนดหยั่งลงสู่ปัจจุบัน การเข้าใจถึง Oneness จึงเป็นเรื่องเฉพาะตน เป็นความจริงที่ถูกเรียนรู้ในโลกของแต่ละคน และพร้อมที่จะแชร์ต่อไป เพื่อเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นที่กลางอันเป็นตลาดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมกันถึงความเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง ความไม่พอใจในกระแสลบความพอใจในกระแสบวกล้วนต้องแลกด้วยราคาที่เหมาะสมกันกล้าที่จะวิ่งตามความไม่พอใจก็ต้องกล้าเจ็บปวดจากการบีบคั้นทางใจและยอมรับความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นกล้าที่จะวิ่งตามความพอใจก็ต้องกล้ารับความเจ็บปวดจากคนที่รู้สึกไม่พอใจ และยอมรับกับความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น มนุษย์ คือ กาย+ใจ = ขันธ์ 5 ขันธ์ 5 คือ ระบบพลังงาน (-/+)ระบบพลังงานอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติธรรมชาติยุติธรรมเสมอ เมื่อมี “ความเป็นผู้ให้”“ความเป็นผู้รับ” ย่อมปรากฏตัวขึ้นเมื่อยึดเอาแต่พลังงานบวกพลังงานลบจะเบียดเบียนอยู่เสมอเมื่อยึดเอาแต่พลังงานลบพลังงานบวกจะถูกกดทับเกิดเป็นวิถีแห่งการเบียดเบียนอยู่เสมอระบบการรับส่งทางพลังงานเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับ และทำความเข้าใจ ผู้ที่เข้าใจ Oneness ย่อมรู้สึกตัวว่าการวิ่งตามความพอใจและความไม่พอใจการเอาแต่บวกและปฏิเสธลบหรือเอาแต่ลบและปฏิเสธบวกเป็นการไม่ยอมศิโรราบต่อธรรมชาติจิตของเขาจึงวิ่งหาความมีความเป็นไม่จบสิ้น (1)มีอาการรังเกียจสิ่งที่มีที่เป็นที่ตนไม่ต้องการ อยากผลักดันออกไปจากชีวิต (2)ชีวิตจึงวิ่งไปตามความพอใจ/ไม่พอใจเป็นทาสในระบบพลังงาน (-/+)ไม่สามารถเข้าถึง Oneness ได้จริง ต้นเหตุเกิดขึ้นมาจากการไม่ยอมศิโรราบต่อธรรมชาตินั่นเอง แต่ก็นะ… ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ […]

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

11/12/2019

Oneness เรียบง่าย และหน้าที่มนุษย์

ผมเรียนรู้ว่า รู้รอบแสนโกฏโลก รู้ทั่วแสนโกฏจักรวาล ยังไม่เท่า ‘รู้ใจตน’ จะมีประโยชน์อะไรจากความใคร่กระหายรู้ หากมันไม่ทำให้คุณรู้จักคำว่า ‘ชีวิต’

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

09/12/2019

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์” โดยนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

[We Oneness PODCAST Ep.9] “ผมมองว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไร แต่เป็นมุมมองชีวิต เป็นเรื่องของตัวเราเอง เป็นศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี” “มนุษย์มีศักยภาพที่จะตื่นรู้ เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่ แค่ร่างกาย การตื่นรู้ในมุมของผมจึงไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (Extra Ability) แต่เป็นความต้องการพื้นฐานที่สุด (Minimal Requirement) ในการเป็นมนุษย์” (ส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ONE หนึ่งเดียวกัน”) – หมอปอง – นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

12/08/2019

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา” โดย ดร เมธา หริมเทพาธิป

[We Oneness PODCAST Ep.8] เมื่อผู้ตื่นรู้สามารถรวมใจกันให้เป็น Oneness ย่อมสามารถสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกันได้ด้วย ความรักความเข้าใจ ความงามในจิตใจ และความรักในเพื่อนมนุษย์ตามความเป็นจริง สิ่งที่ทำได้เลยก็คือ ความเข้าใจ การยอมรับ และอภัยตนเองจากนั้นก็มองให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ‘การเชื่อมต่อ” (Connect) ด้วยอำนาจและผลประโยชน์ แท้จริงแล้วเป็น ‘การปฏิเสธการเชื่อมต่อ’ (Disconnect) การเชื่อมต่อให้ลึกถึงระดับความรู้สึกทางจิตใจนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเข้าถึงความจริง ความงาม ความรักในตัวมนุษย์ เข้าใจตนเอง เห็นใจเห็นผู้อื่น เชื่อมโยงด้วยความรักความเข้าใจกับเพื่อนมนุษย์ . – ดร.เมธา หริมเทพาธิป – . ที่มา : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ONE หนึ่งเดียวกัน”

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

12/08/2019