สรรพสิ่งคือแสงแห่งหนึ่งเดียว

สรรพสิ่งคือแสงแห่งหนึ่งเดียว เราคือใบไม้ ต้นเดียวกัน เราคือลูกคลื่น ทะเลเดียวกัน We are the leaf of one tree. We are the wave of one sea. ท่าน ติช นัท ฮันห์ เพราะทุกชีวิตย่อมเป็นจิตเดิมแท้ คือมีจิตอันบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรก ทั้งสัตว์ใหญ่น้อย ไปจนถึงมนุษย์ ไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อจิตนี้จะถูกห่อคลุมด้วยความไม่รู้ ทำให้เราคิดผิด ๆ เอาเองว่า เราแตกต่างจากคนอื่น เราใหญ่ที่สุด สุดท้ายก็นำเราไปสู่การสร้างกรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตน เป็นความว่าง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกหนแห่ง สงบเงียบ และไม่มีอะไรเจือปน เป็นความสันติสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบดังนั้น เมื่อใดที่เราลืมตา “ตื่น” ขึ้นมาเมื่อนั้นเราจะเห็นจิตแห่งพุทธะที่มีอยู่ในตัวเราได้เอง เห็นความเป็นเช่นนั้นเอง.. จิตนี้คือรากแก้วของทุกสิ่ง ถ้าเธอเข้าใจธรรมชาติจิต มันก็เข้าใจทุก ๆ สิ่งไปด้วย คล้าย ๆ กับรากของต้นไม้ ทั้งผล ดอก […]

We Oneness

18/12/2019