อิสรภาพที่เกิดจากความจริงแท้ คืออิสรภาพที่แท้จริง

“ การตื่นไม่ใช่การควบคุมความคิด ไม่ใช่การเลือกเฉพาะอารมณ์ หรือความคิดที่เราพอใจ และพยายามหยุดหรือห้ามปรามความคิดและอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนา นั่นไม่ใช่การตื่น แต่เป็นสิ่งตรงกันข้าม คือการหวนกลับสู่ความหลับใหล ”

ณรุส มหัคฆพงศ์

26/11/2021

TALK “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน”

เมื่อคน 4 คน ที่ทำงานเพื่อสุขภาวะ เพื่อการตื่นรู้ เพื่อหนึ่งเดียวกัน มาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ และเสวนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผองเพื่อนพวกเราทุกคน

We Oneness

23/03/2021

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์” โดยนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

ผมมองว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไร แต่เป็นมุมมองชีวิต เป็นเรื่องของตัวเราเอง เป็นศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

12/08/2019