เปิดรับสิ่งดีงามด้วยความซาบซึ้งขอบคุณ

พลังจักรวาลส่งสิ่งดีงามมาให้เราเสมอ ด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย และด้วยเวลาที่เหมาะสม เราเพียงแค่ต้องเปิดรับด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในปาฏิหาริย์จากพลังจักรวาล

We Oneness

25/05/2021

Oneness เรียบง่าย และหน้าที่มนุษย์

ผมเรียนรู้ว่า รู้รอบแสนโกฏโลก รู้ทั่วแสนโกฏจักรวาล ยังไม่เท่า ‘รู้ใจตน’ จะมีประโยชน์อะไรจากความใคร่กระหายรู้ หากมันไม่ทำให้คุณรู้จักคำว่า ‘ชีวิต’

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

09/12/2019

แสงที่ปลดปล่อยพันธนาการ

ในทุกวันนี้ผมนำวิชาทั้งหลายที่ได้ศึกษาและฝึกฝนมาผสมผสานกันเพื่อใช้ในการรักษาสมดุลแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยชี้ให้ผู้สนใจศึกษาเห็นเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆ และแนะนำวิธีแก้ไขเพื่อความสุขที่แท้จริง

กิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย

19/08/2019