ตื่นใจไปด้วยกัน

ปวีณ นาคเวียง หรือวิน หนุ่มใต้เครางามจากจังหวัดสุราษฎร์ฯ ตอนเอ็นทรานซ์วินสอบติดคณะวิศวกรรมแต่กลับเรียนจบเป็นบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขาเคยฝึกใช้ชีวิตเป็นช่างไม้ลูกมือครูสล่าอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะออกบวชถือครองเพศบรรพชิตอยู่นาน 6 ปี ระหว่างนั้นพระวินได้รับการถ่ายทอดคำสอนเรื่องโพธิจิตจากหลวงพ่อสด หลังลาสิกขาจึงได้นำองค์ความรู้เรื่องการภาวนามาจัดกิจกรรมด้านการตระหนักรู้ต่อตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมกับวัชรสิทธา

ปวีณ นาคเวียง

26/11/2021

สู่พรแห่งชีวิต

ยุพิน ประเสริฐพรศรี หรือเมย์ นักวิจัยอิสระทางด้านสังคมศาสตร์ งานวิจัยด้านชุมชน งานด้านการติดตามประเมินผลโครงการฯ เธอเป็นกระบวนกรเพื่อพาคนฝึกฝนด้านการเติมเต็มพลังชีวิต การตื่นรู้และการเยียวยา เมย์สนใจมิติของกระบวนการเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง การประสานพลังกลุ่ม การเรียนรู้พลังธรรมชาติ รักในการเรียนรู้เรื่องการฝึกฝนตัวเองบนวิถีแห่งการภาวนา การเจริญสติ และศาสตร์การภาวนาแบบเรกิ

ยุพิน ประเสริฐพรศรี

30/01/2020

กุญแจสำคัญสู่ความเป็นหนึ่งเดียว

Oneness หรือ “ความเป็นหนึ่งเดียว” นี้
สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่อาจหาคำนิยามที่ครอบคลุม
ในทุกมิติได้เลย ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด
ความเป็นลบบวกและค่ากลางของธรรมชาติ
พลังงานคู่ขนานในทุกมิติ ทั้งในความมีและความว่าง
อันเป็นอนันต์ ทั้งผู้รู้ สิ่งที่ถูกรู้ กลไก
และภูมิปัญญาของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งใบไม้ในกำมือ ทั้งใบไมในป่าน้อยใหญ่
หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งอดีตและอนาคต
ที่กำหนดหยั่งลงสู่ปัจจุบัน

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

11/12/2019

รู้สึกตัวเพื่อความปกติ

นักกายภาพบำบัดที่เฝ้าสังเกตคนไข้แล้วพบว่า ความเจ็บป่วยของคนจำนวนมากเกิดจาก ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราตกอยู่ในหลุมของ ‘ความคิด’ จนเกิดความทุกข์และความเจ็บป่วยตามมา

สุภาวัลย์ กลัดสำเนียง

27/11/2019

ดีร้ายไม่มีคำว่าบังเอิญ

‘การรักษาที่เข้าใจชีวิตและอิสรภาพของการมีชีวิต ทั้งในยามเจ็บป่วยและก่อนความตาย’ คือสิ่งที่ นพ. ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล หาคำตอบมาตลอด โดยเฉพาะ 10 ปีหลังของการเป็นแพทย์

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

27/11/2019