สรรพสิ่งคือแสงแห่งหนึ่งเดียว

เราคือใบไม้ ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่น ทะเลเดียวกันWe are the leaf of one tree.We are the wave of one sea. ท่าน ติช นัท ฮันห์ เพราะทุกชีวิตย่อมเป็นจิตเดิมแท้ คือมีจิตอันบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรก ทั้งสัตว์ใหญ่น้อย ไปจนถึงมนุษย์ ไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อจิตนี้จะถูกห่อคลุมด้วยความไม่รู้ ทำให้เราคิดผิด ๆ เอาเองว่า เราแตกต่างจากคนอื่น เราใหญ่ที่สุด สุดท้ายก็นำเราไปสู่การสร้างกรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตน เป็นความว่าง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกหนแห่ง สงบเงียบ และไม่มีอะไรเจือปน เป็นความสันติสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบ ดังนั้น เมื่อใดที่เราลืมตา “ตื่น” ขึ้นมาเมื่อนั้นเราจะเห็นจิตแห่งพุทธะที่มีอยู่ในตัวเราได้เอง เห็นความเป็นเช่นนั้นเอง… จิตนี้คือรากแก้วของทุกสิ่ง ถ้าเธอเข้าใจธรรมชาติจิตมันก็เข้าใจทุก ๆ สิ่งไปด้วย คล้าย ๆ กับรากของต้นไม้ทั้งผล ดอก กิ่ง ใบ ล้วนขึ้นอยู่กับรากของต้นไม้ถ้าเธอบำรุงรากให้ดี ต้นไม้ก็เจริญงอกงาม […]

We Oneness

We Oneness

18/12/2019

โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉันที่แท้จริง

อย่าพูดว่าฉันจะจากไปในวันพรุ่งนี้แม้แต่วันนี้ ฉันยังคงกำลังเดินทางมาถึงดูให้ลึกสิ ทุกวินาทีที่ฉันกำลังมา เป็นดอกตูมบนกิ่งก้านแห่งฤดูใบไม้ผลิเป็นนกน้อยที่ปีกยังบอบบาง กำลังหัดขับขานอยู่ในรังใหม่เป็นหนอนผีเสื้อ ณ ใจกลางของดอกไม้เป็นอัญมณีที่ซ่อนตนอยู่ในศิลา ฉันยังคงมาถึงเพื่อหัวเราะและร้องไห้เพื่อกลัวและเพื่อหวังจังหวะแห่งหัวใจของฉันคือการเกิดและการตายของชีวิตทั้งหลาย ฉันคือแมลงเม่าที่เปลี่ยนรูปกายบนผิวน้ำและฉันคือนกที่โฉบลงเพื่อกลืนกินแมลงเม่านั่นฉันคือกบกำลังแหวกว่ายอย่างเบิกบานในบึงน้ำใสและฉันคืองูที่กินกบเป็นอาหารอยู่เงียบๆ ฉันคือเด็กในอูกันดา มีเพียงหนังหุ้มกระดูกขาของฉันผอมบางราวลำไผ่ และฉันคือพ่อค้าอาวุธผู้กำลังขายอาวุธแห่งความตายแด่อูกันดา ฉันคือเด็กหญิงสิบสองขวบ ผู้ลี้ภัยอยู่ในเรือลำน้อยผู้ทิ้งกายของตนลงในมหาสมุทรหลังจากถูกข่มขืนโดยโจรสลัด และฉันคือโจรสลัดหัวใจของฉันยังไม่สามารถในการเห็นและรัก ฉันคือสมาชิกแห่งคณะบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ผู้มีอำนาจอยู่ในมืออย่างล้นเหลือและฉันคือชายที่ต้องจ่ายหนี้เลือดของตนแก่ผู้คนของฉันที่กำลังตายอย่างช้าๆในค่ายบังคับแรงงาน ความเบิกบานของฉันดุจดังฤดูใบไม้ผลิด้วยความอบอุ่น มันทำให้หมู่มวลดอกไม้ผลิบานทั่วทั้งโลกความเจ็บปวดของฉันประหนึ่งสายธารแห่งน้ำตาด้วยความกว้างใหญ่ มันท่วมท้นมหาสมุทรทั้งสี่ โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉันที่แท้จริงเพื่อฉันสามารถยินเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะของตนในขณะเดียวกัน เพื่อฉันสามารถเห็น ว่าความเบิกบานและความเจ็บปวดคือหนึ่งเดียวกัน โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉันที่แท้จริงเพื่อฉันสามารถจะตื่นขึ้นและประตูแห่งดวงใจของฉันจะได้เปิดไว้ ประตูแห่งความกรุณา ติช นัท ฮันท์ Photo By เพจ หมู่บ้านพลัมไทย

We Oneness

We Oneness

18/12/2019

เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง

เมื่อใดที่จิตพ้นจากความไม่รู้ การยึดถือในตัวตนจะถูกปล่อยวางลง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง จิตข้ามพ้นจากการแบ่งแยก หัวใจใหม่ของเราจะเกิดการ Unity กับ Universe คือ เราและสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ มีแต่อาการรู้ ไม่มีผู้รู้ หลอมรวม สืบต่อกัน เหลือเพียงความว่างเปล่า …จะเห็นทุกสิ่งว่า “ล้วนเป็นเช่นนั้นเอง” หรือ “ตถตา” ความทุกข์ร้อนและความดิ้นรนจะเบาบางจางคลาย เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงจะเกิดขึ้น เกิด อิสรภาพ สันติภาพ ภราดรภาพขึ้นในใจ เกิดความดี ความงาม ความจริง อันเป็นคุณค่าสูงสุดของชีวิตขึ้นในจิตของเราเท่านั้น ตถตา…ตถาคต… [1] “ดูกร อนุรุทธ สภาวธรรมทั้งปวงไม่มีใครบังคับได้ ซึ่งอาจเรียกว่า ‘ความเป็นเช่นนั้นเอง’ คือ ธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของสภาพธรรมทั้งปวง ดอกบัวเกิดจาก ‘ความเป็นเช่นนั้นเอง’ ท่านอนุรุทธเองก็มาจาก ‘ความเป็นเช่นนั้นเอง’  พระสมณโคดมก็มาจาก ‘ความเป็นเช่นนั้นเอง’ “เราสามารถเรียกใครบางคนผู้มาจาก ‘ความเป็นเช่นนั้นเอง’ ว่า ‘ตถาตา’ หรือ ‘บุคคลผู้มาเช่นนั้นเอง’  เมื่อเกิดมาจาก ‘ความเป็นเช่นนั้นเอง’ […]

We Oneness

We Oneness

18/12/2019

เห็นความเป็นมนุษย์ แจ่มแจ้งในธรรมชาติของชีวิต

ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าการฝึกปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปเพื่อความปกติหรือความพิเศษ การฝึกฝนของเราช่วยลดละหรือพอกพูนกิเลส ช่วยลดละหรือพอกพูนอัตตาตัวตน

พระจิตร์ จิตฺตสํวโร

พระจิตร์ จิตฺตสํวโร

19/08/2019

ความหมายใหม่ของความสุขและความสำเร็จ

โค้ช วิทยากร และ ที่ปรึกษาด้าน Soft Skills ให้กับองค์กรต่างๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับศิลปะการพัฒนาชีวิตแบบจิตตปัญญาศึกษา

ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

19/08/2019