“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ” โดย คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูบี

[We Oneness PODCAST Ep.7] ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลก ที่ไม่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสิ่งอื่น . มีความรักให้ทุกชีวิตโดยไม่แบ่งแยก . ตระหนักถึงที่ว่างอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต แผ่กว้างไพศาลข้างในตัวคุณ . ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหา . พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เห็นว่าทุกข์ของผู้อื่นคือทุกข์ของเรา . เห็นตัวเราและสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกออกจากกัน . เข้าใจความรักที่แท้จริง ความรักที่ไปพ้นขั้วบวกและลบ ไม่มีพวกเรา-พวกเขา ไม่มีฉัน-ไม่มีเธอ มีแต่ความเป็นดั่งกันและกัน . ขอขอบคุณการแบ่งปันที่งดงามและมีค่า โดย ครูบี – ” หนึ่งวันกับความว่าง ” Juree Pipattanarangka . ที่มา : ข้อความส่วนหนึ่งจากบอร์ดเกม “Path to Oneness – ทางสู่หนึ่งเดียวกัน” .

We Oneness

We Oneness

12/08/2019