รู้สึกตัวเพื่อความปกติ

นักกายภาพบำบัดที่เฝ้าสังเกตคนไข้แล้วพบว่า ความเจ็บป่วยของคนจำนวนมากเกิดจาก ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราตกอยู่ในหลุมของ ‘ความคิด’ จนเกิดความทุกข์และความเจ็บป่วยตามมา

สุภาวัลย์ กลัดสำเนียง

สุภาวัลย์ กลัดสำเนียง

27/11/2019

ดีร้ายไม่มีคำว่าบังเอิญ

‘การรักษาที่เข้าใจชีวิตและอิสรภาพของการมีชีวิต ทั้งในยามเจ็บป่วยและก่อนความตาย’ คือสิ่งที่ นพ. ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล หาคำตอบมาตลอด โดยเฉพาะ 10 ปีหลังของการเป็นแพทย์

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

27/11/2019

รู้เพื่อเลิกวงจรทุกข์

เวลาที่ความคิดหลงทาง เวลาที่เหน็ดเหนื่อย จิตจะสร้างเรื่องราวให้เราได้พบเจอเรื่องราวต่างๆ ตามความเชื่อนั้น การตื่นรู้จะทำให้มองเห็นความธรรมดาของสิ่งต่างๆ และมีความสามารถจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามธรรมชาติเดิม

พลวิช กล้าหาญ

พลวิช กล้าหาญ

19/08/2019

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์” โดยนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

[We Oneness PODCAST Ep.9] “ผมมองว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไร แต่เป็นมุมมองชีวิต เป็นเรื่องของตัวเราเอง เป็นศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี” “มนุษย์มีศักยภาพที่จะตื่นรู้ เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่ แค่ร่างกาย การตื่นรู้ในมุมของผมจึงไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (Extra Ability) แต่เป็นความต้องการพื้นฐานที่สุด (Minimal Requirement) ในการเป็นมนุษย์” (ส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ONE หนึ่งเดียวกัน”) – หมอปอง – นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

12/08/2019