ทำตามความรู้สึกจากใจจริง


สิ่งแรกที่ต้องทำคือหันมาดูแลร่างกายให้มากขึ้น โดยพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้ตรงเวลา และออกกำลังกายที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนเป็นปกติ

We Oneness

24/05/2021

ยอมให้ตัวเองได้ถูกฝึก

นักเยียวยา หรือ Healer จึงเริ่มกลายเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในสังคมสมัยใหม่ ครูเอ๋ ทำงานเป็นนักบำบัดและเยียวยาโดยใช้ Minddala* และ Mindtangle* เป็นเครื่องมือ

ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย

09/12/2019