Q&A ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ Palliative Care ตามฉบับ ศ.ดร.นพ. อิศรางค์ นุชประยูร

การดูแลแบบประคับประคองสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงที่อาการยังไม่หนักเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยและคนรอบข้าง

วางแผนเพื่ออยู่อย่างมีความหมาย และจากไปอย่างสงบ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

การดูแลแบบประคับประคอง หรือ Palliative care ไม่ใช่ทางเลือกเพื่อปลงตกในช่วงสุดท้าย แต่เป็นการวางแผนล่วงหน้าระยะยาวเพื่อให้ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด มีคนมากมายที่หันมาสนใจการรักษาแบบ Palliative care เพิ่มขึ้นแต่ในจังหวะที่ต้องตัดสินใจว่าจะนำตัวพ่อแม่กลับบ้านหรือไม่ การเตรียมตัว เตรียมใจและการวางแผนนั้นไม่ใช่เรื่อง่ายเอาเสียเลย

จึงเกิดเป็นที่มาของการพูดคุยในวันนี้

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print