“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ” โดย คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูบี

ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลก ที่ไม่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสิ่งอื่น . มีความรักให้ทุกชีวิตโดยไม่แบ่งแยก .

[We Oneness PODCAST Ep.7]


ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลก ที่ไม่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสิ่งอื่น .
มีความรักให้ทุกชีวิตโดยไม่แบ่งแยก .
ตระหนักถึงที่ว่างอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต แผ่กว้างไพศาลข้างในตัวคุณ .
ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหา .
พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เห็นว่าทุกข์ของผู้อื่นคือทุกข์ของเรา .
เห็นตัวเราและสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกออกจากกัน .
เข้าใจความรักที่แท้จริง ความรักที่ไปพ้นขั้วบวกและลบ
ไม่มีพวกเรา-พวกเขา ไม่มีฉัน-ไม่มีเธอ มีแต่ความเป็นดั่งกันและกัน .

ขอขอบคุณการแบ่งปันที่งดงามและมีค่า โดย ครูบี –
” หนึ่งวันกับความว่าง ” Juree Pipattanarangka .

ที่มา : ข้อความส่วนหนึ่งจากบอร์ดเกม “Path to Oneness – ทางสู่หนึ่งเดียวกัน” .

Facebook
Email
Twitter
Telegram