สร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมชาติ

ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา วัย 40 ปี ศิลปินอิสระสร้างสรรค์งานศาสนศิลป์ร่วมสมัย, อาจารย์พิเศษคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผู้แปล เพลงรักทะไลลามะ และเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Zen Smile Zen Wisdom วาดการ์ตูนเซนด้วยลายเส้นเรียบง่ายแต่มีเนื้อหากระตุกเตือนและชวนให้ตั้งคำถาม

แม้เขาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นอาจารย์ และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ด้านศาสนาในวัฒนธรรมต่างๆ ศุภโชคบอกว่า เขาเป็นเพียงผู้ที่สนใจและใช้งานศิลปะฝึกและทบทวนตัวเองเท่านั้น

“ผมไม่มีประสบการณ์ ‘ขณะพิเศษแห่งการตื่นรู้’ เพราะมันไม่ได้แยกขาดจากทุกวินาทีสามัญของชีวิต สำหรับผม ประสบการณ์เรื่องนี้ค่อยๆ แปรเปลี่ยนทีละเล็กน้อย”

คุณให้ความหมายของการ ตื่นรู้ว่าอย่างไร?

การตื่นรู้คือการรู้ความจริงของชีวิต ไม่ว่าจะ ‘รู้ในความรู้’ และโดยเฉพาะ ‘รู้ในความไม่รู้’ เมื่อการตื่นรู้คือการรู้ความจริง ความสำคัญของมันจึงเป็นการทำให้เรา ‘ยอมรับความจริง’ เราตื่นรู้เพื่อที่เราจะยอมรับชีวิตในทุกแง่มุมอันเป็นจริงได้

การยอมรับความจริง มีผลต่อการใช้ชีวิตเราอย่างไร

เมื่อยอมรับความจริงได้ เราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างสอดประสานกับความจริง เป็นความเข้าใจในระดับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในได้ทุกสถานการณ์ชีวิต ทำให้ทุกข์น้อยลง

ถ้าคุณไม่มีวิธีคิดแบบนี้?

อาจทุกข์กว่านี้

หลายคนคิดว่า การตื่นรู้ หรือในความหมายของคุณคือ การยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ทำและเกิดได้ยาก  

คนทั่วไปอาจไม่เคยกังวลว่ายากหรือง่ายเพราะเขาไม่สนใจมัน

คนที่ปรารถนามันจะติดกับแห่งความปรารถนา

ตัวมันเองไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษเหนือธรรมดาสามัญ

ยากหรือง่ายเป็นปัญหาของใคร?

อุปสรรคสำคัญบนทางสู่การตื่นรู้ คือความอยากที่จะตื่นรู้ ซึ่งก้าวผ่านได้ด้วยการ ‘แค่ปฏิบัติ’ อย่างเป็นธรรมชาติ

ถ้าในระดับบุคคล การตื่นรู้ทำให้ยอมรับความจริงได้ แล้วในระดับสังคม คุณคิดว่าการตื่นรู้จะทำให้เกิดบรรยากาศแบบไหน

ทำให้เรา (สังคม) ยอมรับและเผชิญกับความจริงได้

อยากฝากอะไรถึงผู้อ่าน

อุปสรรคสำคัญบนทางสู่การตื่นรู้ คือความอยากที่จะตื่นรู้ ซึ่งก้าวผ่านได้ด้วยการ ‘แค่ปฏิบัติ’ อย่างเป็นธรรมชาติ