สร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมชาติ

ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา วัย 40 ปี ศิลปินอิสระสร้างสรรค์งานศาสนศิลป์ร่วมสมัย, อาจารย์พิเศษคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผู้แปล เพลงรักทะไลลามะ และเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Zen Smile Zen Wisdom วาดการ์ตูนเซนด้วยลายเส้นเรียบง่ายแต่มีเนื้อหากระตุกเตือนและชวนให้ตั้งคำถาม

แม้เขาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นอาจารย์ และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ด้านศาสนาในวัฒนธรรมต่างๆ ศุภโชคบอกว่า เขาเป็นเพียงผู้ที่สนใจและใช้งานศิลปะฝึกและทบทวนตัวเองเท่านั้น

“ผมไม่มีประสบการณ์ ‘ขณะพิเศษแห่งการตื่นรู้’ เพราะมันไม่ได้แยกขาดจากทุกวินาทีสามัญของชีวิต สำหรับผม ประสบการณ์เรื่องนี้ค่อยๆ แปรเปลี่ยนทีละเล็กน้อย”

คุณให้ความหมายของการ ตื่นรู้ว่าอย่างไร?

การตื่นรู้คือการรู้ความจริงของชีวิต ไม่ว่าจะ ‘รู้ในความรู้’ และโดยเฉพาะ ‘รู้ในความไม่รู้’ เมื่อการตื่นรู้คือการรู้ความจริง ความสำคัญของมันจึงเป็นการทำให้เรา ‘ยอมรับความจริง’ เราตื่นรู้เพื่อที่เราจะยอมรับชีวิตในทุกแง่มุมอันเป็นจริงได้

การยอมรับความจริง มีผลต่อการใช้ชีวิตเราอย่างไร

เมื่อยอมรับความจริงได้ เราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างสอดประสานกับความจริง เป็นความเข้าใจในระดับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในได้ทุกสถานการณ์ชีวิต ทำให้ทุกข์น้อยลง

ถ้าคุณไม่มีวิธีคิดแบบนี้?

อาจทุกข์กว่านี้

หลายคนคิดว่า การตื่นรู้ หรือในความหมายของคุณคือ การยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ทำและเกิดได้ยาก  

คนทั่วไปอาจไม่เคยกังวลว่ายากหรือง่ายเพราะเขาไม่สนใจมัน

คนที่ปรารถนามันจะติดกับแห่งความปรารถนา

ตัวมันเองไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษเหนือธรรมดาสามัญ

ยากหรือง่ายเป็นปัญหาของใคร?

อุปสรรคสำคัญบนทางสู่การตื่นรู้ คือความอยากที่จะตื่นรู้ ซึ่งก้าวผ่านได้ด้วยการ ‘แค่ปฏิบัติ’ อย่างเป็นธรรมชาติ

ถ้าในระดับบุคคล การตื่นรู้ทำให้ยอมรับความจริงได้ แล้วในระดับสังคม คุณคิดว่าการตื่นรู้จะทำให้เกิดบรรยากาศแบบไหน

ทำให้เรา (สังคม) ยอมรับและเผชิญกับความจริงได้

อยากฝากอะไรถึงผู้อ่าน

อุปสรรคสำคัญบนทางสู่การตื่นรู้ คือความอยากที่จะตื่นรู้ ซึ่งก้าวผ่านได้ด้วยการ ‘แค่ปฏิบัติ’ อย่างเป็นธรรมชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email