สารคดี “เดินทางใจ – The Heart Explorer” : Teaser 30 Sec.

5 นักเดินทาง 5 คำถามภายใน กับคำตอบที่ต้อง กลับเข้าไปหาในหัวใจ เมื่อหนุ่มสาว 5 คนที่แตกต่างกัน เลือกเดินทางไปเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ 5 ผู้รู้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความหมายที่มีต่อชีวิต

5 นักเดินทาง 5 คำถามภายใน กับคำตอบที่ต้อง กลับเข้าไปหาในหัวใจ เมื่อหนุ่มสาว 5 คนที่แตกต่างกัน เลือกเดินทางไปเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ 5 ผู้รู้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความหมายที่มีต่อชีวิต .
มิ้นท์ สาวนักเดินทางจากเพจ I Roam Alone เดินทางมาพบ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ .
ป้อมปืน ผู้เติบโตมากับวิถีบ้านเรียน พบ คามิน เลิศชัยประเสริฐ .
ธันย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ สาววัยรุ่นผู้ปรารถนาจะนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ พบ พระจิตร์ จิตตฺสํวโร .
พิช ดาราวัยรุ่นจากรักแห่งสยาม มาพบ ป้ามล ทิชา ณ นคร แห่งบ้านกาญจนาภิเษก .
และ พลอย สาวสถาปนิกชุมชน เดินทางไปพบ โจน จันใด ที่สวนพันพรรณ

11 ม.ค. นี้รับชมพร้อมกันที่ สสส.

Facebook
Email
Twitter
Telegram