Club of ONE ครั้งที่ 3
-
เราคือหนึ่งเดียวกัน | เสวนาผ่านบอร์ดเกม

Club of ONE ครั้งที่ 3 : เราคือหนึ่งเดียวกัน | เสวนาผ่านบอร์ดเกม

Active Awakening Meeting & Sharing
19 มกราคม
 2563  | พิพิธภัณฑ์แม่ ซอยสาทร 10 กรุงเทพฯ

สวัสดีศักราชใหม่แห่งมิตรภาพในความเป็นหนึ่งเดียวกัน
We Oneness ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก 18 ชายหญิง ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้ในหนังสือ “ONE หนึ่งเดียวกัน” มาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการเดินทางภายใน พร้อมผู้สนใจกว่า 50 คนเดินทางมาร่วมงาน

พบตัวจริงเสียงจริงของ 16 ใน 40 คนจาก “ONE หนึ่งเดียวกัน”
1. พระปกรณ์นันทน์ ฐิตธมโม
2. ดร.เมธา หริมเทพาธิป
3. นพ.พลวิช กล้าหาญ
4. อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย (มูลนิธิสหธรรมิกชน)
5. อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ (ครูริว)
6. ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (ครูรัน)
7. ชรรินชร เสถียร (ครูริน)
8. เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร (ครูมิล)
9. โอม รัตนกาญจน์ (Dojo Spirit)
10. ตา สุรางคณา สุนทรพนาเวช (อดีตนักแสดงและรองนางสาวไทย)
11. โพธิรักษ์ แสงสว่าง (ครูแบงค์)
12. บุญชัย สุขสุริยะโยธิน (ยอด ชูใจ)
13. รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์ (ติ๊ก Spiritual Journey Guide)
14. ภัทรมน วิเศษลีลา (พี่หลี บ้านไม้หอม)
15. ยุพิน ประเสริฐพรศรี (เมษ์ บ้านพรชีวิต)
16. พรชัย-บริบูรณ์ตระกูล (หยี บ้านพรชีวิต)
พร้อมด้วย หม่อมหลวงสมิท ศุขสวัสดิ์
และ พงศธร ละเอียดอ่อน

เมื่อ 16+2 เพื่อนจาก ONE หนึ่งเดียวกัน มาเล่นบอร์ดเกมตื่นรู้ A2O - Awake To Oneness พร้อมกัน โดยเป็นการเล่นแบบสาธิต ไม่เต็มรูปแบบ (เนื่องจากเวลามีจำกัด)แต่อาศัยการ์ดต่างๆ ในเกมเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามให้แขกทั้ง 18 ท่าน ได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางภายใน

บอร์ดเกม A2O – Awake to Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน

บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน
ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่พิเศษให้คุณได้โอกาสเรียนรู้และสำรวจทบทวนการเดินทางภายใน
ผ่านความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน
ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม

เป้าหมายของเกม

ร่วมสำรวจ ใคร่ครวญ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เส้นทางการเดินทางภายใน
สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน Oneness ผ่านการเดินทางทั้ง 4 Stage ได้แก่
Stage 1 : Sleep & Dream หลับฝันก่อนการตื่น
Stage 2 : Awakening Head เริ่มเดินทางภายใน
Stage 3 : Awakening Heart รู้ตามความเป็นจริง
Stage 4 : Awakening Life เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน

เพื่อนๆ ทั้ง 18 คนและผู้ร่วมเสวนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางภายในกันถึงเกือบเวลา 18.00 น. หลายคนยังรู้สึกไม่อยากกลับ เพราะยังไม่จุใจกับการได้รับฟังประสบการณ์เดินทางที่น่าสนใจของแต่ละท่าน

แต่กระนั้น ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลา ทุกคนต่างแยกย้ายจากกันด้วยความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขและพร้อมรคอยโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้ง…บนเส้นทางสู่หนึ่งเดียวกัน

เกี่ยวกับบอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้ A2O - Awake to Oneness ตื่นสู่หนึ่งเดียวกัน

1. เป็นนวัตกรรมบอร์ดเกมแรกของไทอยที่สร้างมาจากชุดองค์ความรู้ 7 ลำดับขั้นสู่การตื่นรู้
2. ตอบโจทย์คนร่นใหม่ที่สนใจการพัฒนาจิตใจนอกเหนือมิติทางศาสนา เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สำรวจและทบทวนประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณ
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการชักชวนคนในสังคมให้มาสนใจการพัฒนาสุขภาพจิตใจและจิตวิญญาณ ผ่านเครื่องมือที่เล่นได้ง่าย เข้าใจและเข้าถึงได้ไม่ยาก

สื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Club of ONE 3 : ” เราคือหนึ่งเดียวกัน “
เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“
ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะ – สสส
(สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา)
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print