TALK “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน”

เมื่อคน 4 คน ที่ทำงานเพื่อสุขภาวะ เพื่อการตื่นรู้ เพื่อหนึ่งเดียวกัน มาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ และเสวนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผองเพื่อนพวกเราทุกคน

We Oneness

23/03/2021

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์” โดยนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

ผมมองว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไร แต่เป็นมุมมองชีวิต เป็นเรื่องของตัวเราเอง เป็นศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี

ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

12/08/2019

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา” โดย ดร เมธา หริมเทพาธิป

เมื่อผู้ตื่นรู้สามารถรวมใจกันให้เป็น Oneness ย่อมสามารถสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกันได้ด้วย ความรักความเข้าใจ ความงามในจิตใจ

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

12/08/2019

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ” โดย คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูบี

ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลก ที่ไม่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสิ่งอื่น .
มีความรักให้ทุกชีวิตโดยไม่แบ่งแยก .

We Oneness

12/08/2019

“ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน สนทนาธรรมกับ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล หัวข้อ “ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน” ถ่ายทอดสดจากวัดป่าสุคะโต We Oneness Live

We Oneness

21/07/2019

“สังคมอริยะชน” โดย พระอาจารย์สมทบ ปรักกโม

Wake Up ONE : Writers & Stars Awakening Workshop คอร์ส ดารา ผู้กำกับ ผู้จัดฯ และนักเขียนบท 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ Grand Howard Hotel ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ Part 1/2  00:00​ – กล่าวทักทาย 01:12​ – เครื่อมือตรวจสอบอริยะชนในตนเอง 08:06​ – ทวีปแห่งสุขทุกข์ ที่ทำให้เราเกิดปัญญา • วิธีฝึกฝนตนสู่อริยชน• 22:55​ – มีศีล นำสู่การกระทำที่ถูกต้องดีงาม 26:08​ – มีความรู้มีข้อมูลมากพอต่อการปฏิบัติ 31:10​ – การสละความยึดติดภายใน 36:55​ – นางอุตตรานันทมาตา Part 2/2 ** เลือกฟังหัวข้อธรรมบรรยาย ** […]

We Oneness

12/07/2019