กิจกรรมอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่2

โครงการที่ทำให้นักฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจ และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองมาเป็นหนึ่งเดียวกัน
.
เพื่อช่วยกันให้ผู้ป่วยได้ค้นพบความหมาย คุณค่า และความสุข ในชีวิตที่เหลืออยู่ มีโอกาสเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองอย่างสมศักดิ์ศรี สู่การจากไปอย่างสงบในแบบที่ตนเองสามารถเลือกได้
.
เป้าหมายของกิจกรรมเป็นไปเพื่อสร้างอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ

We Oneness

08/11/2023

เสวนา โพธิวิชชาลัย

เสวนา โพธิวิชชาลัย โดย We Oneness x Factivity x ศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของราชาผู้เปี่ยมด้วยใจแห่งความรัก เมตตา และปัญญา ดั่งพระราชามหาโพธิสัตว์ตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์ พวกเราจึงตั้งใจจัดงานพบปะพูดคุยฉันท์เพื่อนมิตรไมตรี ได้ชวนพี่น้องเพื่อนๆ มารวมพบปะกัน 1 วัน ณ Factivity สถานที่แห่งพลังงานและแสงสว่างจากภายใน ที่ได้ต้อนรับเพื่อน ๆ กว่า 30 คนที่ได้มาพบกันโดยนัดหมาย

We Oneness

08/11/2023

กิจกรรมอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่1

โครงการที่ทำให้นักฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจ และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองมาเป็นหนึ่งเดียวกัน
.
เพื่อช่วยกันให้ผู้ป่วยได้ค้นพบความหมาย คุณค่า และความสุข ในชีวิตที่เหลืออยู่ มีโอกาสเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองอย่างสมศักดิ์ศรี สู่การจากไปอย่างสงบในแบบที่ตนเองสามารถเลือกได้
.
เป้าหมายของกิจกรรมเป็นไปเพื่อสร้างอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ

We Oneness

08/11/2023

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 6

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 6
.
We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน เชิญชวนท่านที่รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับสิ่งหนึ่ง… รับรู้เสียงจังหวะจากข้างในที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้น… มาถอดรหัสจังหวะชีวิตแล้วร้อยเรียงไปด้วยกัน เข้าสู่หน้าที่ทางจิตวิญญาณตอบแทนจักรวาลของเรา ในงานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe : Dialogue for Embracing Interconnectedness ครั้งที่ 6
มาแสดงตัวว่าเราล้วนดำรงอยู่เพื่อกันและกัน เสมอมา และตลอดไป
เรารอคอยที่จะพบคุณ
พบกัน
วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 66
เวลา 9.00 – 17.00 น.
สถานที่ โพธาลัย กรุงเทพฯ

We Oneness

08/11/2023

กิจกรรมค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน (ขยายผล)

กิจกรรมค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน : กุญแจแห่งความทุกข์ที่หลงลืม
ขยายผล #กิจกรรมพุทธธรรมเชิงประสบการณ์
โดย We Oneness x ศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สู่องค์กรต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของสุขภาวะทางปัญญา นำกระบวนการโดย คุณออย รชต แซ่ตั้น และคุณปลาเข็ม ปรีดี วิทยานนท์ กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา
ขยายผลไปยัง ชมรมพระพุทธศาสนา กรุงเทพประกันชีวิต เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาบนพื้นฐานกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง (Moderate Postmodern Paradigm)

We Oneness

08/11/2023

กิจกรรม ค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน กุญแจแห่งความทุกข์ที่หลงลืม

กิจกรรม ค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน
กุญแจแห่งความทุกข์ที่หลงลืม
กิจกรรมนี้จะพาเรากลับมาปัดฝุ่นหัวใจของเราเองที่ถูกความทุกข์ปกคลุมอยู่ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงพุทธที่จะพาเราค่อยๆ ย้อนกลับไปมองความทุกข์ที่มีอยู่
ใครจะไปรู้ว่ากุญแจแห่งความสุขอาจจะอยู่ใกล้เรากว่าที่คิด

We Oneness

08/11/2023

กิจกรรม Club of One “วิชาความสุข” Level 3 ครั้งที่ 1-2

กิจกรรมนี้เป็นความลงตัวที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางปรัชญาและกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่นำมาสู่การ “สำรวจและค้นพบความสุขในแบบของตัวเอง” ซึ่งจะเป็นการค้นพบความสุขในรูปแบบที่มีเอกลักษ์รวมไปถึงความสมดุลจนนำไปสู่ความสุขภายในอย่างยั่งยืน

We Oneness

09/08/2023

กิจกรรมดอกไม้แห่งธรรม ครั้งที่2

กิจกรรมดอกไม้แห่งธรรม รับผู้สนใจจูนความสัมพันธ์กับใครบางคนผ่านดอกไม้และแจกัน กับ ครูดล และทีมอาสาสนทนาเยียวยาใจในวันที่ 7 เม.ย. 66
ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห้องอาศรม 313 ชั้น 3

We Oneness

08/05/2023
1 2 3