กิจกรรม Club of One “วิชาความสุข” Level 3 ครั้งที่ 1-2

กิจกรรมนี้เป็นความลงตัวที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางปรัชญาและกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่นำมาสู่การ “สำรวจและค้นพบความสุขในแบบของตัวเอง” ซึ่งจะเป็นการค้นพบความสุขในรูปแบบที่มีเอกลักษ์รวมไปถึงความสมดุลจนนำไปสู่ความสุขภายในอย่างยั่งยืน

We Oneness

09/08/2023

กิจกรรมดอกไม้แห่งธรรม ครั้งที่2

กิจกรรมดอกไม้แห่งธรรม รับผู้สนใจจูนความสัมพันธ์กับใครบางคนผ่านดอกไม้และแจกัน กับ ครูดล และทีมอาสาสนทนาเยียวยาใจในวันที่ 7 เม.ย. 66
ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห้องอาศรม 313 ชั้น 3

We Oneness

08/05/2023

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 4

We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน เชิญชวนท่านที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณ หรือรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับบางสิ่ง… หรือมีเสียงเพรียกจากข้างในที่ตามหาเพื่อนร่วมทาง มาร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกันและกัน สู่การเกื้อกูลสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ ตอบแทนจักรวาลของเรา ในงานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 3
มาแสดงตัวว่าเราล้วนดำรงอยู่เพื่อกันและกัน เสมอมา และตลอดไป

We Oneness

04/05/2023

Club of ONE พุทธธรรมเชิงประสบการณ์

เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์(เสวนาภาวนา )ผ่านหัวข้อ “เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน (กิเลส-กรรม-วิบาก)”

ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้เราทุกคนได้สำรวจตัวเอง เข้าใจตัวเอง และพร้อมเชื่อมโยงไปกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มทุกคน
ผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สามารถเรียนรู้ได้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีความรู้หรือความเชื่อใด ๆ มาก่อน

We Oneness

04/05/2023

กิจกรรมดอกไม้แห่งธรรม ครั้งที่1

กิจกรรมดอกไม้แห่งธรรม รับผู้สนใจจูนความสัมพันธ์กับใครบางคนผ่านดอกไม้และแจกัน กับ ครูดล และทีมอาสาสนทนาเยียวยาใจในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 66ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห้องอาศรม 313 ชั้น 3

We Oneness

04/05/2023

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 3

We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน เชิญชวนท่านที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณ หรือรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับบางสิ่ง… หรือมีเสียงเพรียกจากข้างในที่ตามหาเพื่อนร่วมทาง มาร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกันและกัน สู่การเกื้อกูลสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ ตอบแทนจักรวาลของเรา ในงานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 3
มาแสดงตัวว่าเราล้วนดำรงอยู่เพื่อกันและกัน เสมอมา และตลอดไป

We Oneness

06/03/2023

กิจกรรม Wake Up ONE | นักเขียนบทละครโทรทัศน์

Wake Up ONE : Creative Awakening Workshop สำหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์
เวิร์คชอป พลังแห่งการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตื่นรู้ และสุขภาวะทางปัญญา
7 ตุลาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

We Oneness

31/03/2021
1 2